I genåbningens fase 2 får vi fra mandag den 18. maj de ældste elever tilbage i skole og klub.

Genåbningen medfører ændringer i dagligdagen  for både børn, forældre og medarbejdere. Ledelse og medarbejdere har et særligt ansvar for at skabe en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig hverdag for alle med en anerkendelse af de bekymringer, der kan være.

Du kan se vores information til forældre på siderne om:

I drejebøgerne nedenfor kan du se de fælles rammer og retningslinjer, som skoler, dagpleje, dag- og fritidstilbud tager afsæt i ved den videre genåbning. I drejebøgerne er også punkter af sundhedsfaglig og pædagogisk karakter, som de skal forholde sig til.

Drejebøger