På Aula og BørneIntra kan forældre læse mere om deres børns hverdag. De kan også følge med på Børn og Unges Facebook-side #DetViErSammenOm.

Drejebøger til vores afdelinger

For at understøtte vores afdelinger i at håndtere en en hverdag, der ikke ser helt ud som den plejer, har Børn og Unge lavet drejebøger. 

Drejebøgerne nedenfor vil blive opdateret løbende. 

Drejebog - Skoler, fritidsklubber og ungdomsskoler
Drejebog - Dagtilbud
Drejebog - Gradvis genåbning af kontorer i Børn og Unge

Guides til medarbejdere og ledere

Børn og Unge har lavet guides til medarbejdere, ledere og forældre til at håndtere en situation med smittede børn eller voksne i den enkelte skole, dagpleje, dag- og fritidstilbud.

Når et barn eller voksen er testet positiv - Guide til skole, dag- og fritidstilbud
Når et barn eller voksen er testet positiv - Guide til dagpleje
Ved mistanke om smitte - Guide til skole, dag- og fritidstilbud
Ved mistanke om smitte - Guide til dagpleje

Bedre trivsel og læring for børn og unge

Aarhus Byråd har udgivet et inspirationskatalog over tiltag, som skal styrke børns og unges læring og trivsel efter coronanedlukning. Baggrund er, at der både nationalt og lokalt i Aarhus er afsat ekstra penge til trivsel og læring.

Inspirationskatalog: Børn og unges trivsel og læring efter corona-nedlukning