Skoler, dagtilbud og fritidstilbud er åbne for alle børn og unge. Vi har genoptaget hverdagen, der dog ikke ser helt ud som inden corona-krisen begyndte.

På Aula og BørneIntra kan forældre læse mere om deres børns hverdag. De kan også følge med på Børn og Unges Facebook-side #DetViErSammenOm.

COVID-19 Information to parents in foreign languages

Drejebøger til vores afdelinger

For at understøtte vores afdelinger i at håndtere en en hverdag, der ikke ser helt ud som den plejer, har Børn og Unge lavet drejebøger.

Drejebog - Skoler
Drejebog - Dagtilbud
Drejebog - Dagplejen
Drejebog - Fritidsklubber og ungdomsskole

Guides til medarbejdere og ledere

For at klæde medarbejdere og ledere på til at håndtere en situation med smittede børn eller voksne i den enkelte skole, dagpleje, dag- og fritidstilbud, har Børn og Unge lavet guides.

Når et barn eller voksen er testet positiv - Guide til skole, dag- og fritidstilbud
Når et barn eller voksen er testet positiv - Guide til dagpleje
Ved mistanke om smitte - Guide til skole, dag- og fritidstilbud
Ved mistanke om smitte - Guide til dagpleje