Som forælder har du mulighed for at blive en del af bestyrelsen på dit barns skole eller i dit barns dagtilbud. Du finder flere informationer om bestyrelsens rolle og opgave nedenfor. Du kan også hente inspirationsmaterialer og vejledninger til bestyrelsesarbejdet:

Bestyrelser i dagtilbud og forældreråd

Skolebestyrelse og forældreråd i SFO

Som bestyrelsesmedlem er du en vigtig og værdifuld ambassadør for din skole eller dit dagtilbud. Du har mange forskellige kasketter på. Du sætter retning. Du er talerør for forældre. Og du er med til at skabe en positiv og realistisk fortælling om skolen eller dagtilbuddet. Igennem dine formelle og uformelle dialoger og møder hjælper du skolen eller dagtilbuddet med at blive forældrenes foretrukne førstevalg.

Bestyrelserne i Aarhus lægger vægt på, at:

  • Vi er synlige, tilgængelige og fortæller, at det er sjovt at komme i skolen eller dagtilbuddet.
  • Vi formidler skolens forskellige professionelle tiltag bl.a. læsevejleder, AKT, tæt samarbejde med den lokale fritidsklub mv.
  • Vi kommunikerer med afsæt i fakta fx skolens kvalitetsrapport.
  • Vi stiller os til rådighed, hvis forældre er i tvivl om, de skal vælge det lokale tilbud
  • Vi er loyale overfor fælles beslutninger, og vi følger op, hvis der kommer negativ omtale af dagtilbuddet eller skolen
  • Vi taler hele dagtilbuddet op. En god bestyrelse er med til at knytte bånd på tværs af afdelinger i lokalområdet

Bestyrelserne i Aarhus lægger mange kræfter i at arrangere møder, aktiviteter og begivenheder, der er med til at åbne skolen eller dagtilbuddet op ud mod lokalsamfundet.

Hør skolebestyrelsesmedlem Henriette Gregersen fortælle, hvorfor det er vigtigt at have en synlig og åben skole i Tilst:

 

To årlige møder

Sabro-Korsvejskolen har to årlige møder mellem skolebestyrelse og dagtilbud.

Kontakt bestyrelsen på Sabro- Korsvejsskolen

Kontakt bestyrelsen i Sabro Korsvej Dagtilbud

Fælles lørdagsmøde

Fælles lørdagsmøde for skolebestyrelse og SFO-fællesråd.

Kontakt bestyrelsen på Bakkegårdsskolen

Informationsmøder

Bestyrelsesmedlemmer deltager på skolens informationsmøder for kommende skolestartere.

Synliggjort indsats

Bestyrelsen synliggør deres arbejde/dagtilbuddets indsats til forældrerådene og omvendt.

Kontakt bestyrelsen i Skåde-Højbjerg Dagtilbud

Kontakt bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud

Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen

Bestyrelsen samler postkort med ros + ideer/ønsker til noget, der kunne være anderledes.

Kontakt bestyrelsen på Bakkegårdsskolen

Fælles bestyrelsesmøder

Fælles bestyrelsesmøder om udvalgte emne fx overgange, klima.

Kontakt bestyrelsen på Læssøesgades Skole

Kontakt UngiAarhus Sydvest

Tæt kontakt med klasseforældreråd

Tæt kontakt med klasseforældreråd og udarbejde forslag til aktiviteter til klasseforældrerådet

Kontakt bestyrelsen på Vestergaardsskolen

Fokusområder

Vælge fokusområder ud, som bestyrelsen skal arbejde med udover rammen for tilbuddet.

Kontakt Børnegården Rundhøj Dagtilbud

Kontakt Børnehuset Valnødden

Kontakt bestyrelsen på Kragelundskolen

Møder på legepladsen

Skolebestyrelser holder møder på legepladsen, hvor småbørnsforældre kan høre mere om den lokale folkeskole.

Se film med skolebestyrelsesformand på Samsøegades Skole, Cecilie Harrits:

 

Kontakt Skolebestyrelsen på Samsøgades Skole

Viby marked

Skolebestyrelsen inviterer til Viby marked.

Kontakt Skolebestyrelsen på Viby Skole