Lågen som adskiller og samler

Østerbo dagtilbud er en integreret institution, som er beliggende på to matrikler. Børnene er i det daglige adskilte, men personalet arbejder på strategisk plan i 0-6 års perspektivet. 

Mellem de to matrikler, er der en låge, som både adskiller og samler dagtilbuddet. Hver mandag formiddag bliver lågen mellem de to legepladser åbnet. Det giver børnehavens børn mulighed for at lege på vuggestuens legeplads og besøge deres “gamle” pædagoger og eventuelle søskende. For børnene i vuggestuen, giver den åbne låge mulighed for at få et indblik i det liv, som venter dem. De vuggestuebørn, som har lyst til at besøge børnehaven, bliver altid fulgt af en voksen. Her lærer vuggestuebørnene de voksne i børnehaven at kende, og de mærker, at de kan være trygge ved de voksne, som de engang skal være sammen med i børnehaven.

"For vuggestuebarnet kræver det en robusthed, at kunne gebærde sig mellem de mange børn og det høje aktivitetsniveau, som ofte er i børnehaven. Hvis det er for meget, bliver man fulgt tilbage til vuggestuen. For flere af vuggestuebørnene kræver det en gradvis tilvænning, og det er et spændingsfelt mellem det ”farlige ukendte” og det ”spændende”. Vi oplever, at de børn, som har gået i Østerbo vuggestue og starter i Østerbo børnehave, er trygge og har nemt ved at starte i børnehave," fortæller Marianne Duun Hougaard, pædagogisk leder ved Østerbo vuggestue og børnehave.

Kontakt

Østerbo vuggestue og børnehave
Marianne Duun Hougaard, pædagogisk leder
madho@aarhus.dk / 2053 3605

Som startskud til dialogen med forældrene om skiftet fra dagpleje til børnehave, får forældrene en kort køleskabspjece. Her står nogle af de ting, der bliver anderledes i barnets hverdag i børnehaven i forhold til hverdagen hos dagplejeren.

Se køleskabspjece fra Idrætsdagplejen Trige-Spørring:

Kontakt

Kontakt Idrætsdagplejen Trige- Spørring

Dagpleje

Når et barn fra dagplejen skal starte i børnehaven, tager barnets kommende primærpædagog nogle børnehavebørn med på besøg hos dagplejeren, så barnet møder nyt i et i forvejen kendt miljø. Efterfølgende kommer dagplejen på besøg på børnehavens legeplads og på barnets nye stue. På den måde ser de kommende børnehavebørn legeplads, lokaler og nogle af deres kommende legekammerater.

Vuggestue

Når et barn skal fra vuggestue til børnehave, kommer barnet med en voksen fra vuggestuen op og leger på legepladsen i middagsstunden. Barnet får også ”besøg” i vuggestuen, af primærpædagogen.

Kontakt

Kontakt Skejby Vorrevang Dagtilbud

Kontakt Gl. Åby Dagtilbud

Peter Pedal Klub

I Børnehuset på Toppen har man samlet mellemgruppen ”Peter Pedal Klub”, og her mødes de ældste vuggestuebørn sammen med de mindste børnehavebørn en gang om ugen, så de kan lære hinanden bedre at kende. Det er i øvrigt lige så stort for et vuggestuebarn som for de største.

Kontakt

Kontakt DII Børnehuset på Toppen

  • Overgangssamtale fra dagpleje til børnehave ca. 2,5 år
  • Overgang fra vuggestue til børnehave 2,5 år
  • Overgangssamtale internt i integrerede afdelinger ca. 2,5 år

Se pjece om overgange:

Kontakt

Kontakt Gl. Åby Dagtilbud