Ellebogen bygger bro mellem dagtilbud og skole

 

Ellebogen er en fysisk opgavebog, som børn i storbørnsgruppen får udleveret inden skolestart. Den indeholder lege, sange og cirka 50 opgaver, som barnet laver i børnehaven, hjemme hos forældrene, eller når barnet er startet i skole.

Det er barnets bog, og den lægger op til samtaler, hvor barnet har mulighed for at fortælle om sig selv og sit liv.

Hent Ellebogen som PDF

Årshjul

Storbørnsgruppen får Ellebogen i november og arbejder med den frem til sommerferien både i børnehaven og derhjemme. I august starter barnet i børnehaveklasse, og her medbringer barnet Ellebogen i skole, hvor der bliver arbejdet med den frem til efterårsferien.

En fysisk "sammenhængskaber"

Ellebogen er udviklet i samarbejde mellem dagtilbud og skole, og den fungerer som en fysisk ’sammenhængskaber’ for barnet i overgangen fra børnehave til skole. Ellebogen er bundet op på ikke-kognitive færdigheder, som børnene øver og bliver udfordret på.

"Formålet med Ellebogen er at udfordre børnenes ikke-kognitive færdigheder - at lære barnet at vente på tur, at huske, hvor Ellebogen er henne og at holde fokus på en opgave. Færdigheder som barnet skal bruge, når det starter i skole", siger Christian Thaarup, dagtilbudsleder i Ellevang Dagtilbud.

Kontakt

Ellevang dagtilbud
Christian Thaarup, dagtilbudsleder
chth@aarhus.dk / 2920 4113

Andre eksempler

Sangkanon i Hårup-Elev

I afdelingerne Todbjerg Børnehus og Hårup Børnegård arbejder man med sangkanon. Året før barnet begynder i skole etableres en storbørnsgruppe, som består af de kommende skolebørn. Storbørnsgruppen arbejder med materialet i sangkanonen, og de synger dagligt - både ved samling og før de går i gang med andre opgaver og aktiviteter. Formålet er at skabe genkendelighed og tryghed, når barnet starter på Hårup Skole, da sangene også synges her.

Der er 12-14 sange, og de skiftes sjældent ud. Børnene kan sidde stille eller være i bevægelse, når de synger. Sangene er udvalgt i samarbejde mellem dagtilbud, skole og læreren i børnehaveklassen, og hvert barn får sit eget sanghæfte.

"Vores fælles sangkanon giver børnene en række fælles oplevelser. Børnene oplever at kunne mestre, og det er med til at skabe en tryg overgang fra dagtilbud til skole. Med sangkanonen bygger vi bro mellem dagtilbud og skole med elementer af genkendelighed, samhørighed og fællesskab," forklarer Marianne Brøndum Svenningsen, dagtilbudsleder i Hårup-Elev Dagtilbud.

Kontakt

Hårup-Elev dagtilbud
Marianne Brøndum Svenningsen, dagtilbudsleder 
masve@aarhus.dk / 4185 9188

Læsevenner på Sølystskolen

På Sølystskolen arbejder man med læsevenner. Distriktets tre børnehaver besøger skolens tre 3. klasser hver torsdag formiddag i otte uger fra nytår. Hvert skolebarn er læseven med et børnehavebarn. Fysisk foregår oplæsningen i klubben, da der er god plads og hyggelige omgivelser.

Børnehavens pædagoger er med, og det samme gælder 3. klassernes dansklærere. Desuden er SFO-pædagogerne sat på, da de skal have de kommende 0. klasser, når de starter på skolen. På den måde lærer de kommende skolebørn de voksne at kende og omvendt.

De store elever får en oplevelse af at kunne noget med deres læsning. De er stolte, og dem som har problemer med læsning ved, at de er bedre, end det barn, de skal læse for. Derfor føler de, at de kan bidrage med noget. De små synes, det er sejt, og de bliver motiveret til at gå i skole. På denne måde får de skabt en relation til nogen, som går på skolen, og de vil møde velkendte ansigter, når de starter.

På første skoledag er det læsevennerne, som tager imod de nye 0. klasser med flag, og så bliver de venskabsklasser.

"Vi mærker en stor effekt hos de kommende elever go deres forældre. De oplever en tryghed ved skolen, og de glæder sig meget til at komme. De færdes hurtigt hjemmevante på skolen," fortæller Katrine Flye Jensen, indskolingsleder på Sølystskolen.

Kontakt

Sølystskolen
Katrine Flye Jensen, indskolingsleder
kfj@aarhus.dk / 2425 8566

 

0. klasse tager imod kommende 0. klasser

På Risskov Skole arbejdes der med forskellige initiativer for at sikre de kommende 0. klasser en god overgang. En formiddag i juni inviteres de kommende 0. klasser til en skoledag, hvor de nuværende 0. klasser giver en rundvisning på skolen, og børnene prøver at være med i undervisningen et par timer. Her får børnene i den kommende 0. klasse mulighed for at hilse på deres kommende klassekammerater og lave opgaver sammen. Inden børnene går hjemme denne dag, får de et dansk dyr klippet i folie med hjem. Dette dyr skal sættes på postkassen derhjemme – på denne måde kan børnene og deres forældre gå rundt i kvarteret og se, hvor de børn, de skal gå i klasse eller på årgang med, bor. Samme aften inviteres forældrene til det første forældremøde, hvor forældrene klædes på til at give deres børn den bedst mulige skolestart.

Områdedag

Udover en afprøvet skoledag bliver områdets institutioner også inviteret til en formiddag på skolen, hvor SFO’en har arrangeret nogle aktiviteter til børnene, heriblandt synges der en sang, som børnene har øvet i børnehaven. Formålet med denne formiddag er, at både området og de voksne skal blive kendt for børnene, så det ikke virker så fremmed at starte.

Besøg fra børnehaveklasselederen

Udover de to besøg på skolens område, besøger børnehaveklasselederen også børnehaverne to gange, inden de starter i skole. Ved det første besøg hilser børnehaveklasselederen på børnene, og ser hvad de laver i storbørnsgruppen. Ved det andet besøg samles de børn, som skal starte på Risskov Skole. Her får børnene og børnehaveklasselederen en snak om, hvordan det er at gå i skole.

Kontakt

Risskov Skole
Grethe Juhl, pædagogisk leder
grju@aarhus.dk / 2960 7748

 

Dialogisk læsning på tværs af børnehaver og indskoling

Kontakt

Kontakt Skejby Vorrevang Dagtilbud

Ugentlige musikhold for 0. klasse og førskolebørn

Kontakt

Pædagogerne fra børnehaven er med på skolen de første dage

Kontakt

Kontakt Bakkegårdsskolen

Kend din skole: Storbørnsgrupper er på skolen og deltager i arrangementer på skolen

I Sabro Dagtilbud flytter de store børnehavebørn ned på skolen 12 uger før skolestart. Det gør, at børnene langsomt kan ’lege’ sig ind i hverdagen og vænne sig til de nye rammer, så der kun er glade sommerfugle i maven på første skoledag. Børnene, når at være i skole mindst ni gange inden skolestart, og i år har de været i hallen og på skolens multibane.

Her er en lille beretning fra førskolen:

Vi træner til OL

"I dag har vi haft fokus på at træne stafetløb og længdespring. Vi trænede stafet på fodboldbanen. Vi blev delt op i tre grupper og brugte en kegle som stafet, som vi gav videre til en fra vores hold. Vi bliver rigtig gode til at samarbejde. Bagefter lånte vi skolens længdespringsbane, så vi kunne hoppe rigtig langt i en sandgrav uden at slå os. Vi spiste madpakker og gik derefter på multibanen, hvor vi slappede af, hyggede og trænede."

Hør, hvad førskoleprojektet har betydet for forældre Thomas Jacobsens to børn og få dagtilbudsleder Helle Heikendorfs tips til en god overgang:

 

Kontakt

Kontakt Sabro Dagtilbud

Tæt beliggenhed, tæt samarbejde

I Lisbjerg ligger børnehusene Gimlehøj og Mimershøj i forlængelse af Lisbjergskolen. Det giver en unik mulighed for at etablere en tæt sammenhæng mellem de to daginstitutioner og Lisbjergskolen. Børnehusene åbner sammen med SFO’en på Lisbjergskolen. De børn, som daginstitutionen lige har sendt i skole, nyder at komme ind og lege med de legekammerater, der stadig går i børnehaven. Så kan de sige hej til de voksne og fortælle lidt om skolen. De mindste børn får tit øje på storebror eller storesøster på legepladsen, som de vinker til eller giver et knus. Børnehusene har adgang til skolens faciliteter fx biblioteket, værkstederne, kantinen, puderum på indskolingens etage, idrætshallen osv.

Kontakt

Kontakt Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud

Eleverne i 0. klasse får opgaver i at tage imod kommende 0.klasse

Kontakt

Kontakt Risskov Skole

Kontakt Risskov Dagtilbud

Fodboldkampe: 0- 1. klasse får besøg af børnehaverne

Kontakt

Kontakt Viby Skole

Rollespilsdag

Kontakt

Kontakt Frederiksbjerg Skole

Børnehaverne inviteres med til skolernes motionsdag

Risskov Skole

0. klasselærer laver video til skolestartere

I maj måned sender Risskov Skole en video til områdets daginstitutioner, der skal give kommende skolebørn et indblik i livet på Risskov Skole. I videoen fortæller en 0. klasselærer om skolestarten og hverdagen på Risskov Skole. Flere børn er også med i videoen og fortæller om, hvordan det er at gå i skole.

Pædagogisk leder i indskolingen samler viden om børnegrupper inden klassesammensætning

De pædagogiske ledere i områdets daginstitutioner og den pædagogiske leder i indskolingen på Risskov Skole arbejder tæt sammen, når de danner nye klasser. Gennem mange samtaler får den pædagogiske leder på skolen en stor viden om børnegrupperne i institutionerne. Det handler bl.a. om, hvordan børnehavebørnene trives og om deres sociale kompetencer. På den måde kan den pædagogiske leder lave så harmoniske klasser som muligt, uden selv at have mødt børnene.

Kontakt:

Risskov Skole
Grethe Juhl, pædagogisk leder
grju@aarhus.dk / 2960 7748

Sølystskolen

Skole og børnehave laver musical sammen

Hvert forår laver Sølystskolens 0. klasse en musical sammen med områdets børnehaver. Børnene kan ikke mødes fysisk om opgaven på grund af covid-19, men det var vigtigt for de pædagogiske ledere at traditionen levede videre. Skolen og børnehaverne har derfor hver især indspillet en sang, der bliver klippet sammen til en samlet video. På den måde oplever børnehavebørnene et fællesskab med skolen, og de kan hygge sig med at se videoen i deres børnegrupper.

Børnehaveklasseleder og SFO-pædagog besøger børnehaver

Gennem maj og juni besøger skolens børnehaveklasseledere og SFO-pædagoger områdets børnehaver på skift. Besøgende foregår efter klasserne er dannet. Under besøget snakker de blandt andet med de kommende skolestartere om, hvordan det er at gå i skole. På den måde lærer børnehavebørnene skolens voksne lidt at kende inden skolestart.

Sølystskolen laver poster med opgaver på skolens område til skolestartere

I starten af maj sender Sølystskolen et brev til alle kommende skolestartere med nogle forskellige opgaver. Børnene kan løse opgaverne ved nogle poster, der er sat op på skolens areal. Sammen med en kendt voksen kan børnene komme rundt på skolens område og få et indtryk af stedet. I brevet er der desuden et link til en video, hvor børn og forældre kan møde nogle af skolens medarbejdere.

Kontakt:

Sølystskolen
Katrine Flye Jensen, indskolingsleder
kfj@aarhus.dk / 2425 8566

Ellevang Dagtilbud

Udendørs besøg

I Ellevang Dagtilbud besøger de den lokale skoles 0. klasser udendørs, så snart det kan lade sig gøre i forhold til corona-retningslinjerne. På den måde lærer skolestarterne legepladserne at kende og møder nogle af de voksne.

Idé: Skole laver rundvisningsvideo

Lærerne i 0. klasse overvejer at lave en video, hvor de viser rundt på skolen. På grund af corona har de kommende skolestartere ikke haft mulighed for at besøge skolen, så den virtuelle rundvisning kan hjælpe børnene med at føle sig mere tryg i de nye lokaler.

Kontakt:

Ellevang dagtilbud
Christian Thaarup, dagtilbudsleder
chth@aarhus.dk / 2920 4113

Beder Skole

Skattejagt forbereder børn og forældre på skolestart

Beder Skole har lavet en skattejagt, der skal klæde børn og forældre godt på til skolestart. Skattejagten tager dem rundt i lokalområdet, og gennem små opgaver og videoer lærer både børn og voksne mere om skolen. Du kan høre mere om skattejagten i videoen herunder

Kontakt:

Beder Skole
Lars Lykkegaard, skoleleder
laly@aarhus.dk / 87136011

Børnehaven i Lystrup bruger skolens motorik- og læringsrum

Børnehaverne bruger rummet og spidser madpakker i fællesrummet på skolen.

Kontakt

Kontakt Lystrup -Elsted Dagtilbud

Dagtilbud bruger skolens FAB-Lab-lokaler på skolen

Kontakt

Kontakt Vestergaardsskolen

Dagtilbuddet låner skolens lokaler til større forældre- og personalearrangementer

Kontakt

Kontakt Skejby Vorrevang Dagtilbud

En åben og ærlig dialog om forældrenes skolefravalg

På Tranbjerg Skole kontakter skolelederen de forældre, som enten har fravalgt Tranbjerg Skole, eller som har tilvalgt en anden skole. Med en åben og ærlig dialog, spørger hun forældrene om baggrunden for deres valg. Hensigten med dette at blive klogere på de historier, der går om skolen, og finde ud af, om der er elementer, man kan arbejde på at forandre. Svarene bliver noteret og fremlægges både til MED-udvalget og skolebestyrelsen.

Nogle af svarene kan man ikke handle på - for eksempel hvis det handler om størrelsen på klasserne, som er en politisk beslutning. Imens er andre ting, som har været meningsdannende for forældrene, mulige at handle på. Denne kontakt giver et positivt møde mellem forældre og Tranbjerg Skole, og forældrene ved, at skolens døre altid er åbne, hvis de ombestemmer sig.

"Jeg indleder altid samtalen venligt og spørger, om de har tid og lyst til at hjælpe mig. Det er absolut ikke en samtale, der handler om at overtale. Det er heller ikke en samtale, hvor jeg vil slå dem i hovedet over det valg, de har truffet. Det er tværtimod en samtale, hvor de skal hjælpe mig med at blive klogere på min skole. Og den indledning, tror jeg, betyder rigtig meget. Jeg kan mærke, at de læner sig tilbage, og de får lyst til at hjælpe mig," fortæller Hanne Gammelgaard, skoleleder på Tranbjerg Skole.

Kontakt

Tranbjerg Skole
Hanne Gammelgaard, skoleleder
haga@aarhus.dk / 2685 7399

Andre eksempler

Dialoghjulssamtaler

Overgangssamtale fra børnehave til skole, når barnet er ca. 5 år. Se pjece om overgange:

Kontakt

Kontakt Gl. Åby Dagtilbud

Møder mellem dagtilbud og skole

Skolelederen besøger forældremøder i børnehaverne.

Kontakt

Kontakt Møllevangsskolen

Kontakt Dagtilbuddet Møllevang

Børnehaveklasseledere kommer i børnehaven og bliver en kendt voksen fra januar til juni.

Kontakt Risskov Skole

Kontakt Risskov Dagtilbud

Job swap mellem børnehaveklasselærer og pædagoger i skole og dagtilbud

Kontakt Skovvangsskolen

Kontakt Dagtilbuddet Skovvangen

Informationsmøder - skoleindskrivning

  • Informationsmøde og rundvisning på skolen for forældre inden skoleindskrivningen
  • Informationsmøde med eksempel på undervisning

Kontakt

Kontakt Vestergaardsskolen

Fokusgruppeinterviews med skolestartsforældre før og efter sommerferien

Indsamling af data på tilfredsheden med informationsmødet, samarbejdet i storbørnsgruppen mv.

Kontakt

Kontakt Elsted Skole

Kontakt Lystrup-Elsted Dagtilbud

Kontakt Ellevangsskolen

Kontakt Lystrup Skole

Kommunikation 

Bakkegårdsskolen reklamerer for sig selv på Facebook og i postomdelt blad 8 gange pr. år.

Kontakt

Kontakt Bakkegårdsskolen 

Udlevering af folder til forældre til kommende skolestartere, der beskriver samarbejdet om barnet. Se eksempel fra Skejby Vorrevang Dagtilbud:

Kontakt

Kontakt Skejby Vorrevang Dagtilbud

Folder til forældre i skoledistrikterne Risskov og Strand

I skoledistrikterne, Risskov og Strand har man i fællesskab udarbejdet en folder for lokaldistriktet med titlen Det gode børne- og ungeliv i Risskov og Strand. Her er der informationer om blandt andet sundhedsplejersker, familierådgivere, dagtilbud, ungdomsskole og meget mere.

Folderen bliver trykt og udleveret til alle skolestartere og deres forældre i August. Derudover får alle, der har bidraget til folderen et antal liggende, som de kan dele ud.

Kontakt

strandskolen.aarhus.dk
risskovskole.aarhus.dk

Et stærkt sammenhold

På Bavnehøj Skole er man igang med at starte en ny tradition - en årlig fællesskabsdag. Formålet er at skabe et sammenhold mellem borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og Bavnehøj skole. 

En gang om året åbner skolen for sine faciliteter, og inviterer alle i lokalområdet til en fællesskabsdag. Deltagerne kan frit byde ind med både aktiviteter og stande, og på samme tid kan børnene og de unge blive klogere på mulighederne for sports- og fritidsaktiviteter i lokalområdet. På lang sigt er dagen et led i kæden for at skabe sunde mennesker i positive fællesskaber.

"Vi vil gerne være dem, som forbinder folk. Idrætsforeningerne har svært ved at komme i kontakt med vores elever og deres forældre. Det her er en oplagt platform, hvor de kan møde hinanden og snakke om de forskellige tilbud, der er i byen," siger Rasmus Dalager Jørgensen, udskolingsleder på Bavnehøj Skole.

Kontakt

Bavnehøj Skole
Jens Bech Pedersen, pædagogisk leder
jebp@aarhus.dk / 4185 8222

Møllevang og Frydenlund

Dagtilbud, klub og skole udgiver fælles magasin

I bladet, kan børn, unge og forældre læse artikler om hverdagen i området og om fælles aktiviteter på tværs af dagtilbud, klub og skole. Bladet giver forældre et indblik i lokalområdets arbejde med børn og unge helt fra 0-18-års alderen. Artiklerne og billederne i bladet giver forældrene et indtryk af samarbejde mellem institutionerne og den røde tråd i børne- og ungdomslivet i området.

Bladet hedder ”Tråden”, og tidligere udgivelser kan findes på Møllevang Dagtilbuds hjemmeside

Kontakt:

Møllevang Dagtilbud
Eva Christensen, dagtilbudsleder (tjek om det stadig er hende)
evch@aarhus.dk / 2920 4143

Andre eksempler

Folkemøde ved skolefesten

Skolens ledelse og skolebestyrelsen svarer på spørgsmål og går i dialog med forældre under træet.

Kontakt

Kontakt Skåde Skole

Kontakt Holme Skole

Fejring af skolens dag eller sommerfest i lokalområdet

Kontakt

Kontakt Kragelundskolen

Kontakt Malling Skole

Kontakt Holme Skole

Naturens dag den 8. september

Et fælles arrangement mellem dagtilbud, skole og klub, hvor børn og forældre oplever naturen sammen.

Kontakt

Kontakt Katrinebjergskolen

Kontakt Christiansbjerg Dagtilbud