Gratis motoriske arrangementer

Når forældre i Rundhøjskolens distrikt får et barn, modtager de en invitation til motoriske arrangementer på skolen. Her står skolens motorikvejleder Merethe klar med øvelser, der styrker barnets motorik, og som familien kan lave derhjemme. Det er også en oplagt mulighed for forældrene til at stille spørgsmål. Forældrene er ikke tilmeldt noget forløb, men det er en tilbagevendende begivenhed, som man kan komme med til flere gange, imens barnet er mellem 3-12 måneder. 1-2 uger før arrangementet får forældrene tilsendt en mail med en reminder om, at de er tilmeldt.

Babymotorik foregår i skolens musiklokale, hvor Merethe gør klar med yogamåtter og yogabolde, som de kan lave øvelserne på. Somme tider er der sang og musik - det kommer helt an på børnenes udvikling og stemningen. Til babymotorik får forældrene skolebladet med hjem og fremover får de bladet tilsendt med posten.

"Det er ikke alle småbørnsforældre, der begynder at tænke i skole, så snart de får et barn. Vi vil gerne så et frø tidligt og vise, hvad Rundhøjskolen står for," fortæller Morten Rørbæk Brøndum, kommunikationsmedarbejder på Rundhøjskolen.

Kontakt

Rundhøjskolen
Morten Rørbæk Brøndum, kommunikationsrådgiver
morb@aarhus.dk / 2872 5642

Nybagte forældre får børnebog og invitation

Når et nyt barn bliver født i distriktet, sender Rundhøjskolen via sundhedsplejersken et brev til de nybagte forældre og ønsker tillykke med den lille ny. Samtidig spørger skolen, om de må sende dem en børnebog og invitere dem til babymotorik og arrangementer på skolen. De fleste takker ja til tilbuddet og modtager herefter en hilsen fra skolelederen sammen med bogen. På denne måde bliver forældrene tidligt opmærksomme på den lokale skole og får en tættere tilknytning til skolen.

"Vi giver dem en eventyrbog med Brødrene Grimm, fordi det taler ind i skoleverdenen, at læsning er godt for børnenes koncentrationen og øger deres læselyst", siger Morten Rørbæk Brøndum, der er kommunikationsmedarbejder på Rundhøjskolen.

Kontakt

Rundhøjskolen 
Morten Rørbæk Brøndum, kommunikationsrådgiver
morb@aarhus.dk / 2872 5642

I Trige har den pædagogiske leder af den integrerede idrætsinstitution Tumlehøjen, og den pædagogiske leder af dagplejen en aftale med sundhedsplejersken om, at de møder op til ”åbent hus” i mødre-grupperne ca. hvert halve år. Her fortæller lederne om institutionen, dagplejen, og hvad forældrene skal være opmærksom på i overgangen fra hjemmet til institution eller dagpleje.

Kontakt

Kontakt Idrætsinstitutionen Tumlehøjen

Kontakt Møllevangsskolen og Dagtilbuddet Møllevang, der også har erfaring med mødregrupper og efterfødselsgymnastik:

Kontakt Møllevangsskolen
Kontakt Dagtilbuddet Møllevang

Forældre kan komme på besøg eller få en rundvisning, inden barnet skal starte, og de kan få en samtale med den pædagogiske leder.

Kontakt

Kontakt Søndervang Dagtilbud

Dagtilbudslederen og familiepædagogen i Søndervang dagtilbud afholder et velkomstmøde hver 3. måned, hvor forældre kan få svar på spørgsmål og tale med andre forældre. Familiepædagogen fungerer som sparringspartner og coach for forældrene.

Kontakt

Kontakt Søndervang Dagtilbud

Forældrene skal være trygge ved at have deres barn i institution. Det gør vi i Skejby Vorrevang Dagtilbud ved at afstemme vores forventninger og vores syn på aftaler fra starten. Vi er gode til at sætter ord på, hvad der sker under indkøringen. Hvis et barn græder, når forældrene siger farvel om morgenen, fortæller vi, at det er et sundhedstegn. Det er en helt normal reaktion, men vi følger selvfølgelig op på, hvordan barnet har det, efter forældrene er gået. Forældrene er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan der er gået og af og til sender vi en sms, billeder eller små videoklip, hvor barnet er glad, deltager i en sjov leg eller har det godt sammen med de andre børn.

Kontakt

Kontakt Skejby Vorrevang Dagtilbud

Kontakt Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud

 

  • Opstartsamtale
  • Opfølgende samtale, når barnet er tre måneder
  • Overgangssamtale til børnehave

Se Gl. Åby Dagtilbuds tidslinje over alle dialoghjulssamtaler frem mod skolestart:

 

Kontakt

Kontakt Gl. Åby Dagtilbud