I Børn og Unge udvikler vi første og fremmeste kvaliteten af tilbuddene i mødet mellem medarbejderne, børnene og de unge og deres forældre.

En ny ramme for arbejdet skal støtte en mere løbende og dynamisk tilgang til opfølgning på kvalitet, hvor alle parter lærer af hinanden og bliver bedre sammen. Vi sigter efter at styrke dialogerne om kvalitetsudviklingen i på alle niveauer – både blandt medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere.

Konkret betyder det, at vi vil styrke udviklingen af læringsmiljøer i alle tilbud, så vi skaber de bedste forudsætninger for børn og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse.

I Børn og Unge tror vi på, at denne udvikling bedst sker gennem lokal datainformeret refleksion, der udvikler den professionelle dømmekraft og organisatoriske læring i – og på tværs af vores tilbud. Alt sammen for at give børnene og de unge de bedst mulige forudsætninger og betingelser for at lykkes i tilværelsen.