God Ledelse består af syv initiativer, som skal bidrage til at understøtte lederne bedst muligt på alle niveauer i deres daglige arbejde med:

 • Tydelighed om opgaver, ansvar og forventninger til ledere på alle niveauer
 • Redskaber til at arbejde mere systematisk og ensartet med kvalitet, data, sparring og opfølgning
 • Overblik over kompetenceudvikling

Samtidig skal det være attraktivt for medarbejdere og ledere - både i og udenfor organisationen - at søge en lederrolle i Børn og Unge.

De syv initiativer i God Ledelse

 1. Det nye ledelseshjul
  • Overblik over tilbud om ledelsesunderstøttelse og -udvikling

 2. God ledelse på alle niveauer
  • Beskrivelse af opgaver, ansvar og forventninger på alle niveauer

 3. Årshjul og fælles redskab til ledersparring
  • Overblik over aktuelle temaer, tilgængelige data samt struktur og redskaber til ledersparring

 4. Styrket ledertalentudvikling – fra medarbejder til leder
  • Øget kendskab til talentforløb og ’talent-spotting’

 5. Styrket ledertalentudvikling – indenfor ledelseskæden
  • Tiltag, som motiverer og klæder ledere på til nye roller

 6. Onboarding-forløb for nye ledere
  • Revitalisering og videreudvikling af introforløb

 7. Redskabsrettede kurser for alle ledere
  • Samlet overblik over obligatoriske og frivillige kurser

Udviklingen af de syv initiativer sker med involvering af ledere i Børn og Unge, lederforeninger samt ekstern sparring fra Lotte Bøgh Andersen, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse samt Andreas Rasch-Christensen, VIA. God ledelse er under udvikling i 2020-2021.

Se video om god ledelse med direktøren for Børn og Unge