God ledelse på alle niveauer beskriver en fælles ramme om god ledelse i Børn og Unge. Det giver overblik over de forventninger, som Børn og Unge har til sine 650 ledere. Både det som alle ledere i Børn og Unge er fælles om, og det som er kendetegnende for de forskellige ledelsesniveauer.

Med God ledelse på alle niveauer får lederne større tydelighed om deres egne og andre lederes opgaver, rolle og ansvar. Det styrker forudsætningerne for at nå de fælles mål for børnene og de unge og for at ’spille hinanden gode’ indenfor ledelseskæden og i samarbejdet med ledere på samme ledelsesniveau.

Samtidig er God ledelse på alle niveauer et udgangspunkt for ledertalentudvikling, lederrekruttering, ledelsesudvikling og ledelsesopfølgning i hele Børn og Unge.

Det personlige ledelsesgrundlag

Der er udarbejdet inspirationsmateriale til et forløb i ledelsesteams, hvor de udarbejder et personligt ledelsesgrundlag med udgangspunkt i God ledelse på alle niveauer.

Formålet med forløbet er:

  • at sætte fokus på egen lederidentitet, lederrolle og ledelsespraksis
  • at omsætte God ledelse på alle niveauer i egen praksis
  • at styrke det fælles afsæt for ledelse i ledelsesteamet.

Forløbet er veksler mellem individuelt arbejde og sparringsworkshops i ledelsesteamet.

 

Alle ledere har bidraget til God ledelse på alle niveauer

Ambitionen har været at få beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer så tydelig og praksisnær som mulig med hjælp og input fra alle ledelsesteams i Børn og Unge. Med udgangspunkt i et foreløbigt "bedste bud" på beskrivelserne er drøftelserne om beskrivelsen startet i distriktslederteams og i strategigruppen i forvaltningen. Herefter er de videreført i ledelsesteams på skoler, dagtilbud, UngiAarhus og i forvaltningen. Beskrivelsen af God ledelse på alle niveauer er herefter blevet justeret ud fra ledernes kommentarer, forslag og ideer. Samtidig med drøftelserne har lederne delt erfaringer om, hvordan de laver god ledelse i praksis.

Til at understøtte drøftelserne i ledelsesteamet blev der udarbejdet et dialogmateriale med forslag til proces for drøftelsen i ledelsesteamet og præsentation til at rammesætte drøftelsen.

Du kan også se en inspirerende video med Børn og Unges direktør