Dette gælder både talentudvikling af medarbejdere med lederpotentiale, men også talentudvikling af ledertalenter i organisationen, som har potentiale for på et tidspunkt at bevæge sig videre i lederjobbet – eksempelvis på et andet ledelsesniveau. 

Fra leder af medarbejdere til leder af ledere

I Børn og Unge har vi et udviklingsforløb for ledere af medarbejdere med lyst og potentiale til at tage næste skridt mod en lederstilling som leder af ledere.

Se oversigten over ledertalentforløbet (pdf)

Fra medarbejder til leder

I Børn og Unge har vi tre forskellige ledertalentforløb som på forskellige måder kan være med til at afklare og udvikle ledertalenter i organisationen. Fælles for de tre forløb er, at det er medarbejderens leder, der indstiller medarbejderen til at deltage i et ledertalentforløb. Du finder de tre forløb på nederst på siden. 

Ledertraineeforløbet er et individuelt skræddersyet udviklingsforløb for medarbejdere, der er klar til og indstillet på at træne ledelse gennem konkrete ledelsesopgaver i daglig praksis. Traineeforløbet er baseret på et tæt samspil mellem medarbejderen (ledertrainee) og dennes leder. Forløbet varer et år og har forskellige ’byggeklodser’, hvor lederaspirantforløbet (se nedenfor) er én af dem. Læringen herfra omsættes i konkrete ledelsesopgaver (øvebaner), der understøtter, at ledertraineen:

  • opnår praktiske færdigheder i ledelse
  • får kendskab til den lokale ledelseskontekst
  • får indsigt i hvordan det er at være leder i Børn og Unge og i Aarhus Kommune

Oversigt over ledertraineeforløbet:

Lederaspirantforløbet er et uddannelsesforløb for medarbejdere, der har lyst til og potentiale for en lederkarriere og gerne vil kick-starte den med en lederuddannelse.
Aspirantforløbet er centreret omkring fem undervisningsdage i det personlige lederskab. Derudover indgår lederaspiranten i en netværksgruppe og har to dages praktikbesøg hos en selvvalgt leder i Børn og Unge.

Oversigt over lederaspirantforløbet:

Lederafklaringsforløbet er et afklaringsforløb for medarbejdere, der endnu ikke er helt sikker på, om vedkomne har lyst til og potentiale for en lederkarriere, men gerne vil undersøge det nærmere.

Afklaringsforløbet giver en første introduktion til hvad ledelse er og hvad lederjobbet indebærer – dels på en uddannelsesdag og dels ved en samtale med en selvvalgt leder i Børn og Unge. I forløbet er indlagt to individuelle coachingsamtaler, som tager udgangspunkt i en persontest og en kortlægning af dine karrieremotiver. Forløbet afsluttes med to gruppecoachingsamtaler.

Oversigt over lederafklaringsforløbet: