Ledertraineeforløbet er et individuelt skræddersyet udviklingsforløb for medarbejdere, der er klar til og indstillet på at træne ledelse gennem konkrete ledelsesopgaver i daglig praksis. Traineeforløbet er baseret på et tæt samspil mellem medarbejderen (ledertrainee) og dennes leder. Forløbet varer et år og har forskellige ’byggeklodser’, hvor lederaspirantforløbet (se nedenfor) er én af dem. Læringen herfra omsættes i konkrete ledelsesopgaver (øvebaner), der understøtter, at ledertraineen:

  • opnår praktiske færdigheder i ledelse
  • får kendskab til den lokale ledelseskontekst
  • får indsigt i hvordan det er at være leder i Børn og Unge og i Aarhus Kommune

Oversigt over ledertraineeforløbet:

Lederaspirantforløbet er et uddannelsesforløb for medarbejdere, der har lyst til og potentiale for en lederkarriere og gerne vil kick-starte den med en lederuddannelse.
Aspirantforløbet er centreret omkring fem undervisningsdage i det personlige lederskab. Derudover indgår lederaspiranten i en netværksgruppe og har to dages praktikbesøg hos en selvvalgt leder i Børn og Unge.

Oversigt over lederaspirantforløbet:

Lederafklaringsforløbet er et afklaringsforløb for medarbejdere, der endnu ikke er helt sikker på, om vedkomne har lyst til og potentiale for en lederkarriere, men gerne vil undersøge det nærmere.

Afklaringsforløbet giver en første introduktion til hvad ledelse er og hvad lederjobbet indebærer – dels på en uddannelsesdag og dels ved en samtale med en selvvalgt leder i Børn og Unge. I forløbet er indlagt to individuelle coachingsamtaler, som tager udgangspunkt i en persontest og en kortlægning af dine karrieremotiver. Forløbet afsluttes med to gruppecoachingsamtaler.

Oversigt over lederafklaringsforløbet: