Vi har et fælles ansvar i at styrke alle børn og unges trivsel og oplevelse af at kunne mestre deres eget liv. Det arbejder vi allerede med hver dag i dagtilbud, skole, sundhedspleje og UngiAarhus. Alligevel ser vi alt for mange sårbare unge, som oplever et højt præstationspres og føler sig ensomme. Næsten hver femte unge aarhusianer er ikke tilfredse med deres liv, og der er en stigning blandt unge med angst og diagnoser, så flere børn og unge har brug for støtte og hjælp.

Derfor udvikler vi en strategi for mental sundhed i Børn og Unge med bred involvering. Ideer og erfaringer fra børnene og de unge selv, deres forældre, medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skole, UngiAarhus og Sundhedsplejen, foreninger, faglige organisationer, forældreorganisationer og andre samarbejdspartnere skal forme strategien. Deres erfaringer og ideer skal inspirere til konkrete handlinger og redskaber, der kan fremme trivslen hos alle børn og unge lige fra fødslen til udgangen af folkeskolen.

Download modellen (pdf)

Strategien for mental sundhed i Børn og Unge skal skabe:

  • Et grundlag for arbejdet med mental sundhed
  • Et fælles sprog og forståelse for arbejdet med trivsel og mental sundhed
  • Et afsæt for udvikling af indsatser og redskaber

Se video fra fyraftensmødet med medarbejdere og ledere:

 

Vigtige elementer i strategien for mental sundhed

  • Fællesskaber - Alle har brug for at opleve at høre til, blive forstået og at kunne bidrage i meningsfulde fællesskaber
  • Bevægelse - Bevægelse og mental sundhed indvirker positivt på hinanden. Samtidig medfører bevægelse mulighed for fællesskaber
  • Forældresamarbejde - Når forældre engagerer sig i deres børns liv i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomstilbud, fremmer det trivslen for børn og unge