Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne i dagtilbuddet, på skolen og i SFOen. En stor del af dette samarbejde foregår i de lokale MED-udvalg, hvor ledelsen sammen med de tillidsvalgte drøfter de overordnede retningslinjer for planlægning af opgaveløsningen og udvikling af arbejdsmiljøet.

I disse drøftelser indgår økonomi som en vigtig faktor. Derfor skal budgettet og regnskabet være en del af de drøftelser, som de tillidsvalgte indgår i.

I samarbejde med de faglige organisationer har Børn og Unge udarbejdet pjecer og film, som på en overskuelig måde forklarer, hvordan grundbudgetterne i dagtilbud, skole og SFO bliver til.

Film om økonomien i dagtilbud, skole og SFO

Se "Økonomien i dagtilbuddene" på YouTube

Se "Økonomien i SFO" på YouTube

Se "Økonomien i skolerne" på YouTube

Hent vores materialer

Analyse af dagtilbuddenes økonomi 2020

I Børn og Unge har vi sammen med Borgmesterens Afdeling analyseret dagtilbuddenes økonomi. Formålet med analysen er at give et solidt afsæt til drøftelser af økonomien på dagtilbudsområdet.

Analyse af folkeskolernes økonomi 2019

I Børn og Unge har vi sammen med Borgmesterens Afdeling analyseret folkeskolernes økonomi. Formålet med analysen er at sikre en bæredygtig økonomi på skoleområdet, at ressourcerne udnyttes bedre så eleverne får den bedst mulige skole.

Kontakt
Nina Glarborg Hannestad, Kommunikationsmedarbejder, 2920 9961 / nig@aarhus.dk