Bliv inspireret af vores MUS, LUS og GRUS-materiale (MederarbejderUdviklingSamtale, LederUdviklingSamtale og GRuppeUdviklingSamtale), som vi bruger til at bygge bro mellem medarbejderen og organisationen. Du kan også læse om Aarhusaftalen, den værdibaserede arbejdstidsaftale, eller se hvordan vi arbejder at være en attraktiv arbejdsplads i sidste del af arbejdslivet. Endelig kan du læse om vores MED-pipeline.

Aarhusaftalen er en værdibaseret arbejdstidsaftale for det samlede pædagogiske personale på skolerne. Aftalen sætter rammer for, at den lokale ledelse og medarbejderne er i dialog om skolens prioriteringer, organisering og konkrete tilrettelæggelse af skolens samlede tilbud, altså både undervisningen og det fritidspædagogiske arbejde. Aarhusaftalen er et udtryk for den fælles tro på, at dialogen mellem ledelsen og fagprofessionelle er forudsætningen for de bedste løsninger for børnene og de unge.

Materiale om Aarhusaftalen

Kontakt

Lene Wenshøj Horsager, chefkonsulent, Personale, 2337 7428 / lhors@aarhus.dk

Jane Højmark Pust, personalekonsulent, Personale, 2337 1278 / jhpu@aarhus.dk

En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres arbejde og trives på deres arbejdsplads. Derfor arbejder vi i Børn og Unge løbende og aktivt med initiativer til at fremme trivslen, samarbejdet og et godt arbejdsmiljø til gavn for børnene og de unges trivsel, læring og udvikling.

Eksempler på et par af de ting vi gør:

I temahæftet ”Forebyggelse af nedslidning i dagtilbud” finder du viden om og vejledning til konkrete arbejdsfunktioner. Du kan læse om belastningen ved at knappe bodystocking-knapper, forventninger til en medarbejders fodtøj samt arbejdsmiljøperspektiver på arbejdet med udadreagerende børn.

I artiklen ”Professionel samarbejdskultur i dagtilbud” kan du læse om familie- og funktionalitetskultur og om hvordan balancen kan tippe, når sladder og uformelle aftaler tager over. Måske bliver du inspireret til at arbejde målrettet med at få øje på de tegn, der viser om balancen mellem sund og usund samarbejdskultur tipper, og til at arbejde med samarbejdskulturen.

Der er meget at holde styr på, når man har første arbejdsdag som ny medarbejder i et dagtilbud, en skole, et fritidstilbud eller et andet sted i Børn og Unge. Derfor har vi lavet en e-læring, der byder velkommen til Børn og Unge og giver et blik ind i organiseringen, værdierne bag vores arbejde og hvordan vi går til opgaverne.

Du kan også høre en lang række medarbejdere fortælle om #DetViGør i vores arbejde for at sikre gode børneliv og attraktive arbejdspladser.

Herunder kan du prøve hele kurset, se en smagsprøve eller tag et kig på videoen "Fra Radisebedet til rådhuset".

Prøv kurset

Hvis du er ny medarbejder i Aarhus Kommune

Hvis du er nysgerrig på e-læring til nye ansatte

 

Se en smagsprøve

 

Se filmen "Fra Radisebedet til rådhuset"

 

I Børn og Unge er børnene og de unges læring, udvikling og trivsel vores højeste prioritet. Vores vigtigste ressource for at lykkes er ledere og medarbejdere - Børn og Unges Professionelle Kapital. Det er deres engagement, viden og færdigheder, deres evne til at samarbejde og deres erfaring og dømmekraft som gør forskellen. Dét potentiale skal MUS, LUS og GRUS være med til at understøtte så samtalerne er med til at bygge bro mellem medarbejderens udvikling og organisationens visioner og ambitioner med børnene og de unge.

Målsætningen med materialet er at:

  • Understøtte en dynamisk dialog om arbejdstrivsel, motivation, udvikling og resultater
  • Skabe grundlag for læring og udvikling på et datainformeret og handlingsorienteret grundlag
  • Styrke sammenhængen mellem medarbejderens opgaveløsning og udvikling og Børn og Unges strategier, politikker, mål og visioner

MUS, LUS og GRUS har således et fokus på det individuelle, det ledelsesmæssige og på gruppedynamikker i et organisatorisk perspektiv.

MUS/LUS-materialet er inspireret af Vitaliseringsmodellen ved Jan Tønnesvang. Det sigter mod at tilgodese fire grundlæggende psykologiske behov af betydning for trivsel, motivation og udvikling – med respekt for at vi er her for at løse en fælles opgave og skabe nogle ’resultater’ indenfor nogle fælles rammer og vilkår. Det handler om:

  • Mestring: At man oplever, at man mestrer sine opgaver - og bidrager til den fælles kerneopgave
  • Mening: At man kan se mening og retning for sine opgaver - og bidrager til opfyldelsen af de fælles visioner og værdier
  • Samhørighed: At man oplever, at man hører til og indgår i samarbejde med andre - og bidrager med egen viden og erfaringer
  • Autonomi: At man bliver værdsat for det man er og har mulighed for at bruge sit potentiale - til gavn for arbejdspladsen

Nedenfor finder du materialerne til MUS, LUS og GRUS, som grundlæggende ligner hinanden. Det er tilstræbt at materialerne er så enkle og selvforklarende at man bare kan gå i gang. Og det er ikke en forudsætning, at man har erfaringer med vitaliseringstænkningen, men hvis man har, vil der være genkendelighed!

Materiale til MUS og LUS

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Hanne Lise Rasmussen 2338 0112 / halir@aarhus.dk

I Børn og Unge har vi et fortsat fokus på udvikling af alle vores ledere og medarbejdere. Indflydelse og mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer er en væsentlig del af at have en attraktiv arbejdsplads. Også i den sidste del af sit arbejdsliv.

Pjecen nedenfor er udarbejdet sammen med BUPL og henvender sig mestendels til ledere i Børn og Unge, som står overfor den sidste del af karrieren. Her får de ideer til, hvordan de kan forene seniorlivet med arbejdslivet, så de kan blive længst muligt på deres arbejdsplads.

Hent seniorpjecen

Kontakt

Vil du vide mere seniorlivet i Børn og Unge er du velkommen til at kontakte Personale på e-mail: personale@mbu.aarhus.dk