En spændende vej til nye kompetencer og samarbejde i Børn og Unge er at bruge intern rokering: En midlertidig ansættelse på en anden arbejdsplads i organisationen, med mulighed for at vende tilbage til egen arbejdsplads.

Børn og Unges centrale samarbejdsudvalg Hoved MED Udvalg (HMU) står bag indsatsen for at sikre attraktive og gennemskuelige rammer for frivillig og midlertidig intern rokering. Intern rokering er for alle faggrupper og skal aftales mellem medarbejder og involverede lokale ledere.

Vigtige links

 

 

Baggrund

Intern rokering er et redskab til øget videndeling og faglig udvikling for ansatte i Børn og Unge.

Bag initiativet til intern rokering står Børn og Unges Hoved MED Udvalg (HMU). HMU ønsker med intern rokering at fremme en kultur, hvor man som medarbejder for en kortere periode kan afprøve en anden arbejdsplads i organisationen, med en oplevelse af at det er muligt, legitimt og værdifuldt.

Intern rokering er udviklet på baggrund af ’Stærkere fællesskaber’ i Børn og Unge, samt et øget krav om tværfagligt samarbejde i et 0-18 års perspektiv. HMUs vision er at Børn og Unge er kendt som en arbejdsplads, hvor der er samarbejde, tillid og retfærdighed – kort sagt et attraktivt sted at arbejde.

Kontakt

Betina Holk Jensen, HR og Organisation, Børn og Unge, betjen@aarhus.dk