Målsætningen med materialet

  • at understøtte en dynamisk dialog om arbejdstrivsel, motivation, udvikling og resultater
  • at skabe grundlag for læring og udvikling på et datainformeret og handlingsorienteret grundlag
  • at styrke sammenhængen mellem medarbejderens opgaveløsning og udvikling og Børn og Unges strategier, politikker, mål og visioner

MUS, LUS og GRUS har således et fokus på det individuelle, det ledelsesmæssige og på gruppedynamikker i et organisatorisk perspektiv.

MUS/LUS-materialet er inspireret af Vitaliseringsmodellen ved Jan Tønnesvang. Det sigter mod at tilgodese fire grundlæggende psykologiske behov af betydning for trivsel, motivation og udvikling – med respekt for at vi er her for at løse en fælles opgave og skabe nogle ’resultater’ indenfor nogle fælles rammer og vilkår. Det handler om:

  • Mestring: At man oplever, at man mestrer sine opgaver - og bidrager til den fælles kerneopgave
  • Mening: At man kan se mening og retning for sine opgaver - og bidrager til opfyldelsen af de fælles visioner og værdier
  • Samhørighed: At man oplever, at man hører til og indgår i samarbejde med andre - og bidrager med egen viden og erfaringer
  • Autonomi: At man bliver værdsat for det man er og har mulighed for at bruge sit potentiale - til gavn for arbejdspladsen

Nedenfor finder du materialerne til MUS, LUS og GRUS, som grundlæggende ligner hinanden. Det er tilstræbt at materialerne er så enkle og selvforklarende at man bare kan gå i gang. Og det er ikke en forudsætning, at man har erfaringer med vitaliseringstænkningen, men hvis man har, vil der være genkendelighed!

Materiale til MUS og LUS

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Hanne Lise Rasmussen 2338 0112 / halir@aarhus.dk