Få pladsanvisningens tips til den gode tids- og procesplan ved skoleindskrivning.

Hent tids- og procesplanen

Kontakt

Josefine Rasmussen, specialist Elevadministration: 8940 4745 / josra@aarhus.dk

RULL – RUm til Leg og Læring

Børn og Unge i Aarhus Kommune arbejder med RULL-programmet ved om- og nybygninger i skoler, dag- og fritidstilbud. RULL skal skabe spændende og fremtidssikrede læringsrum både inde og ude og skal inspirere børn og unge til aktiv brug af deres kroppe og sanser, stimulere deres kreativitet og invitere til leg og læring.

Nedenfor finder du eksempler på det pædagogiske og tekniske byggeprogram til skolebyggeri i Aarhus Kommune. Du finder to eksempler på skoleorganisering - det ene med hjemområder til hver klasse, det andet med faglige miljøer til fagene og kombinationer af disse. I Børn og Unge anvender vi materialet ved inddragelse af brugerne forud for et byggeri eller en ombygning. Modellen tager udgangspunkt i en tre-sporet skole, som kan skaleres op og ned.

Samtidig finder du eksempler på en guide til at indrette det faglige miljø sammen med brugerne – konkret en designguide til håndværk og design, bevægelse og toiletter. Guiden anvendes som inspiration og som guide til at få de bedste fysiske rammer til faget eller formålet.

Materiale om RULL

Kontakt

Christoffer Vengsgaard, Koordinerende projektleder, 28356124/ chrikve@aarhus.dk