Fokusområder

  • Sprogindsatser på 0-6-årsområdet
  • Supplerende undervisning i dansk som andetsprog på 0.-10. klassetrin
  • Skolehenvisningspolitikken
  • Basisundersvisning i dansk som andetsprog (modtagelsesklasseområdet)

Læs undersøgelsen

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er bestilt af byrådet, da det trods indsatser i både dagtilbud og skole, fortsat er en udfordring at løfte det danske sprog tilstrækkeligt for børn med andetsprog, så de får samme forudsætninger og muligheder som andre børn og unge.

Undersøgelsen omfatter alle børn med dansk som andetsprog (DSA). Det er børn, som ikke har dansk som modersmål og som har brug for støtte til at udvikle deres danske sprog.

Interview med blandt andet elever, forældre, pædagoger, sprogvejledere, lærere og ledere er centralt i undersøgelsen. Målet har været at forholde sig åbent og nysgerrige til, hvordan forskellige indsatser bliver oplevet.

Anbefalingerne i undersøgelsen indgår som centrale perspektiver i det forsatte arbejde med at skabe en fælles tilgang og forståelse i et 0-18-års perspektiv i indsatserne for børn med andetsprog.