Det gør en forskel for Aarhus, når Børn og Unge reducerer energiforbruget i vores bygninger. Indsatsen er led i, at Aarhus Kommune planlægger at nedbringe det samlede CO2-udledning med 400.000 tons om året i 2030.

Gennem bl.a. RULL-projekter (RULL = Rum til Leg og Læring) i Børn og Unge har vi arbejdet med at udnytte vores kvadratmeter lidt smartere og mere fleksibelt, bruge inaktive arealer og få dem sat i spil til flere og nye aktiviteter. Lystrup Skole er et eksempel på et klassisk RULL-projekt, hvor SFO, fritidsklub og ungdomsklub flytter sammen med skolen. Her har Børn og Unge opnået at have færre bygninger at vedligeholde og bruge energi og driftsmidler på og at skabe ny synergi mellem pædagoger og lærere til glæde for børnene. Lærere, pædagoger og ledelse fra såvel SFO, klub og skole har bidraget med input til, hvad der får skal til for at få hverdagen til at fungere i et nyt fællesskab – brugerinddragelsen er også et led i at gøre projekterne socialt bæredygtige, så vi bygger det rigtige til de rigtige mennesker.

Børn og Unge har et stort fokus på at spare energi til opvarmning og belysning. På Lystrup Skole har facaderne fx udskiftet med nye, mere energibesparende facader, ventilationen er skiftet over hele skolen til en mere moderne udgave med lavere energiforbrug, ligesom belysningen på hele skolen er skiftet til LED-belysning, der ikke bare reducerer el-forbruget, men også giver bedre lys til leg og læring.

23 skoler i Aarhus har solceller. De producerer halvdelen af byens grønne strøm! På et år – fra marts 2019 til marts 2020, producerede skolerne hver måned det, der svarer til strømforbruget i 295,2 parcelhuse. For eksempel producerede Skødstrup Skole strøm svarende til forbruget i 19,8 parcelhuse, mens Mårslet Skoles strømproduktion svarede til forbruget i 35 parcelhuse.

De første solceller blev sat op på skolerne i 2015 som led i Aarhus Kommunes mål om at reducere CO2-udledning med 40% og gøre kommunen CO2-neutral i 2030.

Se hvad solcelleanlæg på Børn og Unges bygninger producerer lige nu.

Børn og Unge har gennem installation af nye varmepumper skabt en besparelse på 500.000 kw timer om året – det svarer til ca. en million kroner. Investeringen er blevet betalt tilbage på et halvt år.

Børn og Unge er i gang med at afprøve en række måder at forbedre skolernes indeklima på. For eksempel gennem intelligente ventilationssystemer til forbedring af luftkvaliteten. Det gør vi bl.a. på Skåde Skole. Vi er nysgerrige på hvordan vi øger elevernes trivsel og præstationer mest med en bæredygtig investering.

Andre steder, som Frederiksbjerg Skole, samarbejder med det pædagogiske personale om rollen som ”rumvejleder” – en lærer eller pædagog, der skal bidrage til at udvikle skolernes lokaler så klimatiltag, bæredygtighed, indeklima og udvikling af pædagogisk praksis får hånd i hånd med udvikling af de fysiske rammer.