Børn og Unge vil bidrage til den bæredygtige omstilling ved gradvist at udskifte køretøjerne, indtil alle – der kan – er erstattet af fossilfri (el eller brint) biler ved udgangen af 2025.

Børn og Unge kan udskifte 11 - 22 køretøjer pr. år. Da bilerne er købt lokalt i dagtilbud, skoler og klubber, skal det ske med lokalt forankring og i en fælles proces.

Også børnene og de unge er del af en fornuftig og grøn transport. De skal i videst muligt omfang selv transportere sig til skole, gående eller på cykel – og de er gode klimaambassadører i familierne i forhold til transportvaner. Det understøtter Børn og Unge med bl.a. færdselslære, sikre skoleveje, skolepatruljer, gå-busser og forskellige kampagner for at cykle.

Den grønne omstilling af transport i Børn og Unge er del af Aarhus Kommunes klima-mål og indsatsen for at kommunens egen transport er fossilfri inden 2030 – en del af Aarhusmålet om at være CO2-neutral i 2030.

Aarhus Kommune har i en årrække arbejdet med grøn transport – bl.a. ved at fremme cykeltrafik, energi-renovere vejbelysningen og indføre el-drevne bybusser. Fra 2020 planlægger kommunen også som led i Grøn Transportplan at gøre alle kommunens biler fossilfri med udgangen af 2025.