Børn og Unge arbejder med klima, bæredygtighed og grøn omstilling som led i Aarhus Kommunes klimamål.

Børn og Unge arbejder med klima og grøn omstilling inden for

  • Pædagogik og læring
  • Bæredygtigt Byggeri
  • Grøn transport
  • Vores arbejdspladser

Samtidig arbejder vi for at renovere og bygge bæredygtigt. Og så arbejder vi med grøn omstilling i dagtilbud, skoler og klubber for at give børn viden og en oplevelse af at de kan handle – og gøre en forskel. Vores mål er at synliggøre og motivere til grøn omstilling i hele Aarhus Kommune, med børn, unge og medarbejdere som grønne ambassadører.

Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030.

Vores børn og unge mennesker ”arver” klimaudfordringerne. Børnene skal være med til at finde løsninger på små udfordringer, som er tætte på deres hverdag. Fx affaldssortering i egen klasse og indkøb sammen med familien. Det arbejder Børn og Unge bl.a. med i projektet Fremtidens Grønne Borgere, der arbejder med at udvikle undervisnings- og læringsforløb om fremtidens klimaløsninger.

Fundamentet for bæredygtig omstilling er viden, engagement og aktiv handling hos alle borgere. Her spiller børnene og de unge en vigtig rolle. De er fremtidens grønne medborgere – og ambassadører for grøn omstilling, der handler om at forholde sig kritisk til eget forbrug af fx mad, tøj, energi og transport – og træffe bæredygtige valg.

Derfor arbejder Børn og Unge med at involvere og motivere børnene og de unge i flere sammenhængende indsatser:

Fremtidens Grønne borgere på Go Green With Aarhus

Aarhus Kommunes klimaplan på gogreenwithaarhus.dk

STEAM er en forkortelse af Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. STEAM er en tværfaglig tilgang til læring, der øger børns nysgerrighed og motivation ved at lade dem undersøge, eksperimentere udvikle autentiske og praksisnære problemstillinger. STEAM handler både om faglig uddannelse og almen dannelse, og giver børnene kompetencer til at navigere i en tid, der er præget af nye teknologier og behov for grøn omstilling.

 

28.000 skoleelever, 21.000 vuggestue- og børnehavebørn og 10.000 medarbejdere gør en forskel, når de frem mod 2021 begynder at sortere affaldet i skoler, dagtilbud, fritids- og ungetilbud og fælles funktioner. Både bevidsthed og ikke mindst synligheden af aktiviteterne vil inspirere og påvirke familier, civilsamfund og erhvervsliv til at sætte endnu mere blus på den bæredygtige udvikling – der hvor man er.

Læs mere om affaldssortering i kommunale bygninger hos AffaldVarme Aarhus:

 

Klimafonden

Aarhus Byråd har etableret en klimafond på i alt 116 mio. kr., som skal bruges til at støtte initiativer, der fremmer den grønne omstilling.

Læs den vedtagne indstilling.

Ren By-puljen

Alle skoler/klasser/dagtilbud er som del af Aarhus Kommune del af Ren By-alliancen og kan derefter søge midler fra puljen.

Kontakt: renby@aarhus .dk

Læs mere hos Alliancen for Nordens reneste by