I Børn og Unge er affaldssortering en løftestang for dagtilbuddenes, skolernes og fritids- og ungetilbuddenes fokus på grøn omstilling og en vej til at gøre arbejdet med klima mere synligt. Børn og Unge understøtter med videndeling om eksisterende undervisningsforløb og nyt materiale den pædagogiske involvering af børn og unge. Læring betyder, at alle ændrer vaner og træffer mere bæredygtige valg i vores hverdag. Og gennem læring vil vi give børnene en oplevelse af handlekraft og af at de er vigtige aktører i at tænke ud af boksen og ind i gode løsninger på virkelige problemstillinger.

Læs (Rappe) Skralde-bogen

OBS: Brug noget andet end Internet Explorer, som ikke viser bogen fra sin bedste side.

Målgruppe: 3-6 år (alle børn får en bog med hjem + 1 til hver dagtilbudsafdeling)

Form: Hardback børnebog i A4-format med ca. 30 sider

Udkommer: Sommer 2020

Præsentation: Da 5-årige Freja møder en and, der siger ”Må jeg lige være fri, for dit skralde-svineri! Hvis du ikke passer på, vil jeg nappe i din tå”, starter en utrolig historie om affaldssortering i børnehøjde.

Udvikles af: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Alle skoler i Aarhus skal fra efteråret 2020 affaldssortere ligesom private husstande. Det giver derfor rigtig god mening at bruge affaldsemnet pædagogisk på alle klassetrin.

Målgruppe: 6-18 år

Form: Pjece med henvisninger til forløb og materialer

Aarhus Kommune har en plaststrategi. Plaststrategien er en fælles opgave – og den skal vores yngste borgere – børnene og de unge - selvfølgelig også skal være del af. I denne pjece finder du inspiration til dig som underviser og pædagog – hvis du vil arbejde med plastic og hjælpe børnene og de unge til selv at opleve, at de kan gøre en forskel. I pjecen finder du links til ULF forløb fra Den Blå Skole, Hovedet i Havet og Martin Høft A/S – Rolgros. Desuden finder du links til undervisningsmaterialer fra Astra, DR, Københavns Kommune, Plastic Change, Plastindustrien og Det Økologiske Råd.

Udviklet af: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Undervisningmaterialer om affald

 

Undervisningmaterialer om plast

Målgruppe: 4.-6. klasse

Form: Website med opgaver

Affald-Varmes formidlere og besøgstjeneste er gået online med en række korte lektioner målrettet 4.-6. klasse. Her kan eleverne arbejde med temaer som ”Hvorfor skal vi sortere plast” og ”Hvad med affald, som vi ikke kan affaldssortere? Hver opgave tager 15-30 min. og indeholder tekst, billeder og video.

Udviklet af: AffaldVarme Aarhus

Målgruppe: 3 forskellige materialer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling

Sundhed i Børn og Unge har udviklet 20 undervisningsforløb med mad som omdrejningspunkt, i et samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner – og så natursamarbejdet. Der er 3 forløb, som omhandler bæredygtig mad:

  • Indskoling: Bæredygtige Madpakker
  • Mellemtrin: Bæredygtige Madpakker
  • Udskoling: Bæredygtige Måltider

Form: Powerpoint, der lægger op til at eleverne arbejder undersøgende og innovativt. For indskoling og mellemtrin er det den bæredygtige madpakke, der er i fokus og der er et efterfølgende besøg på Natursamarbejdet, hvor de laver bees wrap (genbrugs madpapir). I materialet til udskoling er bæredygtighed og mad temaet og eleverne laver afsluttende en præsentationsvideo over den ide de har undersøgt, udtænkt og afprøvet for at gøre maden i deres hverdag mere bæredygtig.

Kig på din egen madpakke/mad og lær at gøre den mere bæredygtig.

Væk med sølvpapiret og ind med flere af årstidens grøntsager!

Udviklet af: Børn og Unge, Aarhus Kommune