Det sker gennem medarbejdernes aktive involvering i og italesættelse af bla. affaldssortering, bæredygtigt indkøb og planlægning. Når Aarhus Kommunes arbejdspladser går i front for den grønne omstilling, vil nye og eksisterende virksomheder i Aarhus få en god platform til at bruge omstillingen til grøn vækst og nye grønne arbejdspladser. Aarhus Kommune vil derfor være en aktiv partner, der er villig til at teste, demonstrere og indføre nye bæredygtige løsninger og det vil medarbejderne få en aktiv rolle i.

Baggrunden for arbejdet med den klimavenlige arbejdsplads er, at Aarhus Kommune arbejder på at skabe en fælles organisering og tilgang til klimaindsatsen, og på at koordinere dette i samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og danske samt udenlandske samarbejdspartnere. Målet er at kommunen altid kan følge udledningen af CO2, som sker når vi samarbejder og køber varer. Aarhus Kommune arbejder derfor på at bæredygtighed og grøn omstilling fremover skal være del af arbejdspladsernes arbejde med:

  • Politikker – sådan at muligheden for at arbejdspladsen kan medvirke til at reducere CO2-udledning og påvirke andres holdninger og adfærd i forhold til grøn omstilling altid tænkes med
  • Indkøb og bygninger – sådan at klima får et fast fokus, når vi planlægger og bestiller fx byggematerialer og indgår nye indkøbsaftaler
  • Indstillinger til byrådet og andre oplæg til beslutninger – sådan at alle indstillinger og beslutningsoplæg skal tage stilling til klimaprincipper - på linje med de økonomiske principper - for at give politikere og ledelser de bedste grundlag for beslutninger.