I tæt samarbejde med de faglige organisationer og BUPL’s lederforening, har vi skrevet et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune. 

Grundlaget fletter det nationale pædagogiske grundlag fra dagtilbudsloven med vores lokale børne- og ungepolitik, værdisæt og strategier. Det fælles pædagogiske grundlag er vores afsæt for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

 

Med sparring fra FOA, BUPL og Dagtilbudslederforeningen har vi udarbejdet en skabelon til den styrkede pædagogiske læreplan. Den følger de fastlagte temaer fra dagtilbudsloven suppleret med blandt andet overskrifter om personale og ledelse. Vi har valgt at udarbejde refleksionsspørgsmål, der gerne skal lede tankerne og drøftelserne i retning af, hvordan man kan omsætte det lokalt. Skabelonen er de aarhusianske dagtilbuds redskab til at udarbejde deres egen pædagogiske læreplan.

Vejledningen er til inspiration og kan bruges til arbejdet med de 12 pædagogiske mål som en del af den pædagogiske læreplan, og til arbejdet med en styrket evalueringskultur i dagtilbuddene. Samtidig er den en hjælp til at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Som en hjælp til processen med at udarbejde den pædagogiske læreplan har vi udviklet en procesvejledning. Procesvejledningen beskriver fire trin og en løbende inddragelse, der tilsammen skal gøre arbejdet med den pædagogiske læreplan mere overskueligt.