Vi står overfor en massiv udfordring indenfor den nærmeste fremtid: Vi skal finde flere pædagogisk uddannede medarbejdere til at tage sig af børnene i vores vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Det skyldes både et stigende børneantal i Aarhus, indførelse af minimumsnormeringer – og at den samlede andel af uddannet arbejdskraft skal stige betydeligt for at leve op til regeringens målsætning om, at børn i dagtilbud skal møde kvalificeret pædagogisk personale.

For at imødekomme denne udfordring sætter vi en række nye initiativer i gang for at rekruttere, onboarde, efteruddanne og fastholde vores nuværende medarbejdere.

Læs mere på denne side, som vi løbende opdaterer med materialer og inspiration.

 

Fundamentet til dit pædagogliv

Forløb for nyuddannede pædagoger i dagtilbud, skole og UngiAarhus.

Overgangen fra skolebænken til det første job som pædagog kan være en stor omvæltning. Derfor har vi i samarbejde med BUPL Århus lavet et nyt forløb, der skal give nyuddannede pædagoger en god start på deres arbejdsliv i Aarhus Kommune.

Igennem forløbet får deltagerne redskaber, perspektiver og mulighed for at dele erfaringer med andre nyuddannede, der ligesom dem starter i deres første job.

Forløbet er et supplement til den introduktion, som finder sted på den lokale arbejdsplads.

I pdf'en nedenfor kan du se programmet, og hvordan du tilmelder dig: