Vi står overfor en massiv udfordring indenfor den nærmeste fremtid: Vi skal finde flere pædagogisk uddannede medarbejdere til at tage sig af børnene i vores vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Det skyldes både et stigende børneantal i Aarhus, indførelse af minimumsnormeringer – og at den samlede andel af uddannet arbejdskraft skal stige betydeligt for at leve op til regeringens målsætning om, at børn i dagtilbud skal møde kvalificeret pædagogisk personale.

For at imødekomme denne udfordring sætter vi en række nye initiativer i gang for at rekruttere, onboarde, efteruddanne og fastholde vores nuværende medarbejdere.

Læs mere på denne side, som vi løbende opdaterer med materialer og inspiration.

 

Fundamentet til dit pædagogliv – Forløb for nyuddannede, nyansatte pædagoger

Overgangen fra skolebænken til det første job som pædagog kan være en stor omvæltning. Derfor har vi i samarbejde med BUPL Århus lavet et nyt forløb, der skal give nyuddannede pædagoger en god start på deres arbejdsliv i Aarhus Kommune.

Igennem forløbet får deltagerne redskaber, perspektiver og mulighed for at dele erfaringer med andre nyuddannede, der ligesom dem starter i deres første job.

Forløbet er et supplement til den introduktion, som finder sted på den lokale arbejdsplads.

Du kan se programmet nedenfor.