Vi står overfor en massiv udfordring indenfor den nærmeste fremtid: Vi skal finde flere pædagogisk uddannede medarbejdere til at tage sig af børnene i vores vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Det skyldes både et stigende børneantal i Aarhus, indførelse af minimumsnormeringer – og at den samlede andel af uddannet arbejdskraft skal stige betydeligt for at leve op til regeringens målsætning om, at børn i dagtilbud skal møde kvalificeret pædagogisk personale.

For at imødekomme denne udfordring sætter vi en række nye initiativer i gang for at rekruttere, onboarde, efteruddanne og fastholde vores nuværende medarbejdere.

Aktuelle og fremtidige uddannelsesinitiativer:

Meritpædagoguddannelsen (3 år)

  • 30 studerende i 2020, 51 studerende i 2021, nyt optag i 2022
  • Studiegebyr og materialeudgifter dækkes af Den Kommunale Kompetencefond
  • Vikarer ansættes pt. under jobrotationsordningen

   PA-merit (42 uger + ferie)

  • Kræver 2 års erfaring
  • Alle udgifter dækkes af AUB, Centrale puljer og Kompetencefondsmidler

Styrket samarbejde med VIA ang. praktik

  • Styrket praktikvejledning
  • Udviklingsarbejde ang. Praktikfordeling

Onboarding-forløb

  • Fundamentet til dit pædagogliv

AC-merit (2,5 år)

  • Etablering af en AC-merit med forventet start i september 2022

Kursus: ”Den gode ansættelse”

  • Udbydes i 2022

Fundamentet til dit pædagogliv

Forløb for nyuddannede pædagoger i dagtilbud, skole og UngiAarhus

 

Overgangen fra skolebænken til det første job som pædagog kan være en stor omvæltning. Derfor har vi i samarbejde med BUPL Århus lavet et nyt forløb, der skal give nyuddannede pædagoger en god start på deres arbejdsliv i Aarhus Kommune.

Igennem forløbet får deltagerne redskaber, perspektiver og mulighed for at dele erfaringer med andre nyuddannede, der ligesom dem starter i deres første job.

Forløbet er et supplement til den introduktion, som finder sted på den lokale arbejdsplads.

I pdf'en nedenfor kan du se programmet, og hvordan du tilmelder dig: