Dialogpakken handler om arbejdet med køn i pædagogisk praksis og giver en bred introduktion til emnet.

Formålet med dialogpakken er at understøtte den lokale dialog mellem ledelse, medarbejdere, forældre og elever ved at:

 • give overblik over, hvilken viden der er fra forskning og praksis om køn i pædagogikken, samt lokale Aarhus-data
 • inspirere til lokal dialog om arbejdet med køn i pædagogisk praksis og fremadrettede udviklingsmuligheder

Dialogpakken er udarbejdet i 2016 og udsendt til dagtilbud og skoler i kommunen.

Om dialogpakkens indhold

 • Introduktion til dialogpakken- Lige muligheder for piger og drenge:
  Kort rammesætning af emner og hvorfor det er relevant at arbejde med, læsevejledning til de øvrige materialer og endelig forslag til yderligere læsning.
 • Dialogpakke PowerPoint- Er der forskel på piger og drenge:
  Lavet til brug ved lokale workshops om emnet. PowerPointet er bygget op, så det er muligt at vælge slides og spørgsmål til eller fra, alt efter hvad der mest relevant for den lokale proces.
 • Dialogpakke- Data fra Aarhus Kommune:
  Gennemgår, hvad vores data fra Aarhus (2016) (hvoraf en stor del indgår i PowerPointpræsentationen) viser ift. hvad status er for lige muligheder for piger og drenge.
 • Dialogpakke- Inspirationsmaterialer:
  Uddrag af relevante fagartikler om køn i pædagogisk praksis, hvor der både er pointer fra forskning og anbefalinger til praksis.

Kontakt

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Frida Mølgaard Gravesen, konsulent, fmg@aarhus.dk

På baggrund af erfaringerne fra et pilotprojekt om arbejdet med ligestillingsvurderinger, er der på dagtilbudsområdet i 2018 udarbejdet en pjece til brug i arbejdet med køn og ligestilling i dagtilbud. Pjecen vil dog også kunne give inspiration til arbejdet på skoleområdet.

Pjecen indeholder bl.a.

 • Baggrund – hvorfor beskæftige sig med ligestilling mellem køn?
 • Konkrete erfaringer, eksempler og refleksioner fra arbejdsgruppen i pilotprojektet.
 • Forslag til tilgange til arbejdet med køn og ligestilling
  • Fokusområder
  • Hvordan foretager man en ligestillingsvurdering
  • Metoder til at undersøge og reflektere over praksis

Kontakt

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os:

Frida Mølgaard Gravesen, konsulent, fmg@aarhus.dk
Ane Bredahl Lavsen, konsulent, anbrel@aarhus.dk