I MIO Aarhus arbejder vi for at gøre læreplanstemaet Natur, udeliv og science inspirerende, konkret og vedkommende for børn og voksne i de aarhusianske dagtilbud. Derfor handler MIO om at lege og eksperimentere i naturen.

MIO Aarhus tager udgangspunkt i science-pædagogikken og dens fokus på at gribe og nære børnenes naturlige og spontane lyst til at eksperimentere, opdage og undersøge den verden, der omgiver dem. Derudover har MIO Aarhus et særligt fokus på matematisk opmærksomhed som et kropsligt, sprogligt og praktisk redskab til at begribe sin verden, så man kan se mønstre i et edderkoppespind og mærke, at fire fjer er lettere end en sten. Udgangspunktet for det hele er legen, som støttes og rammesætte på en måde, så der opstår en masse læring.

MIO Aarhus tilbyder forløb af 3 måneders varighed. Forløbene organiseres som aktionslæring, hvor der er fokus på, at børn og voksne leger og lærer sammen i små grupper, mens der løbende reflekteres over læringsudbyttet. Det pædagogiske personale klædes fagligt på til at skabe kvalificeret leg og læring i naturens læringsrum gennem workshops og inspirationshæfter med helt konkrete MIO-lege. Under hele forløbet tilbydes dagtilbuddene støtte og sparring fra en MIO-konsulent.

Hent materiale om MIO Aarhus

Kontakt

Hvis I har spørgsmål eller har lyst til at høre, kan I kontakte MIO Aarhus på mio@mbu.aarhus.dk.