Tværfaglig Enhed er et tilbud om vejledning og faglig sparring til pædagogisk personale i dagtilbud inden for relationsdannelse, sprog og motorik.

Gennem det pædagogiske personale er målet at give børnegrupper de bedste muligheder for at udfolde sig, opnå bedst mulig trivsel og sundhed samt styrke det enkelte barns mulighed for læring og udvikling - helt fra starten. Tværfaglig Enhed understøtter ønsket om at styrke arbejdet med tidlig og forebyggende indsats for børn i 0-6 års alderen. 

Styrken i vores arbejde med tidlig indsats er den synergi, der opstår mellem tidlig sundhedsfremme og pædagogisk praksis. Tværfaglig Enhed består af otte pædagoger og otte sundhedsplejersker. Vi har ud over den tværfaglige styrke stærke vejledningskompetencer og kvalifikationer inden for relationsdannelse, motorik og sprog.

Afhængig af udfordringer og mål ser vi blandt andet på

  • Hvordan det pædagogiske personale kan skabe forudsigelige rammer, så børnene ved, hvad der forventes af dem
  • Viden om tilknytning og kontaktens betydning for barnets udvikling og trivsel
  • Hvordan struktur og rammer kan understøtte det ønskede pædagogiske læringsmiljø.
  • Hvordan det pædagogiske personale kan styrke barnets egen følelsesmæssige selvregulering
  • Hvordan det pædagogiske personale kan stimulere følesansen gennem massage og lege med taktile berøringer
  • De fysiske rum og rammer, og hvordan det pædagogiske personale kan skabe større mulighed for fordybelse, ro og nærvær 
  • Det pædagogiske personales rolle – og hvordan toner, stemninger og bevægemønstre påvirker børnene positivt og negativt

Hent pjecen og lær mere om Tværfaglig Enhed

 

Kontakt

Konstitueret leder af Tværfaglig Enhed, Charlotte Bøcher, Email: clb@aarhus.dk eller mail til tve@mbu.aarhus.dk.