Børns tidlige sprog er et fælles, praksisnært kompetenceudviklingsforløb for (alle) medarbejderne i et dagtilbud. Målet er at udvikle sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet. Forløbet er baseret på forskning om kvaliteten af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud og fokuserer på personalets brug af en række konkrete strategier i den daglige dialog med børnene - hvordan kan man som personale være en god sproglig rollemodel, understøtte børns tænkning og kognition og give feedback af høj kvalitet.

Et forløb strækker sig over cirka et halvt år, og veksler mellem undervisning og omsætning af den ny viden ved at arbejde i praksis med en øvebaner. Et centralt element i forløbet er sparring i læringsfællesskaber på stuen for at fastholde og understøtte læringen. Videooptagelser af praksis indgår som redskab i sparringen.

Vedhæftede materialer

Kontakt

Ellen Margrethe Bang, konsulent, tlf: 23 38 01 62, e-mail: emla@aarhus.dk

Forældre kan gøre en stor forskel for barnets læseudvikling og lysten til at læse. Med READ – Sammen om læsning får forældrene inspiration og vejledning til, hvordan de kan læse med barnet. Forskning viser, at når børn og forældre læser sammen dagligt og taler om det, de læser, fremmer det barnets sprog og læseudvikling. READ styrker dermed barnets sprog og læsefærdigheder, så det klarer sig bedre i skolen og livet.

READ er målrettet de ældste børnehavebørn, elever i 0., 1. og 2. klasse samt på mellemtrinnet.

Materialerne er tilgængelige på dansk, engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, rumænsk, somalisk, tyrkisk og vietnamesisk.

Læs mere om READ - Sammen om læsning

Hent materialer, se og læs meget mere om READ - Sammen om læsning på aarhus.dk.