Se filmen med undertekster på YouTube

Børns tidlige sprog er et fælles, praksisnært kompetenceudviklingsforløb for (alle) medarbejderne i et dagtilbud. Målet er at udvikle sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet. Forløbet er baseret på forskning om kvaliteten af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud og fokuserer på personalets brug af en række konkrete strategier i den daglige dialog med børnene - hvordan kan man som personale være en god sproglig rollemodel, understøtte børns tænkning og kognition og give feedback af høj kvalitet.

Et forløb strækker sig over cirka et halvt år, og veksler mellem undervisning og omsætning af den ny viden ved at arbejde i praksis med en øvebaner. Et centralt element i forløbet er sparring i læringsfællesskaber på stuen for at fastholde og understøtte læringen. Videooptagelser af praksis indgår som redskab i sparringen.

Vedhæftede materialer

Kontakt

Konsulent Mette Skovby: E-mail meskj@aarhus.dk - telefon 4185 8318

Konsulent Ane Bredahl Lavsen: E-mail anbrel@aarhus.dk - telefon 2338 0158

Forældre kan gøre en stor forskel for barnets læseudvikling og lysten til at læse. Med READ – Sammen om læsning får forældrene inspiration og vejledning til, hvordan de kan læse med barnet. Forskning viser, at når børn og forældre læser sammen dagligt og taler om det, de læser, fremmer det barnets sprog og læseudvikling. READ styrker dermed barnets sprog og læsefærdigheder, så det klarer sig bedre i skolen og livet.

READ er målrettet de ældste børnehavebørn, elever i 0., 1. og 2. klasse samt på mellemtrinnet.

Materialerne er tilgængelige på dansk, engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, rumænsk, somali, tyrkisk og vietnamesisk.

Læs mere om READ - Sammen om læsning

Hent materialer, se og læs meget mere om READ - Sammen om læsning på aarhus.dk.

 

Sprogjulekalenderen er, som navnet indikerer, en julekalender, der sætter fokus på julens sprog i børnehøjde. Den er udviklet til at kunne bruges af pædagogisk personale i dagtilbud. Sprogjulekalenderen er udviklet i et samarbejde mellem Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) og Børnekulissen. Materialet er fremsendt til alle børnehaver i Aarhus Kommune.

I juletiden optræder der mange nye og anderledes ord, som ikke er en del af det sprog, børnene møder i deres almindelige dagligdag. Det er de ord, Sprogjulekalenderen sætter fokus på.

Julens ord har også stor betydning for de traditioner, man ønsker at videregive og skabe for børn i dagtilbud. Hensigten er, at børn gennem Sprogjulekalenderen og dens ord får udvidet deres forståelse af og erfaringer med, hvad vi gør og oplever i juletiden, og at børnene på den måde får en kulturel forståelse af, hvad jul er.

Vil du vide mere om, hvordan Sprogjulekalenderen kan bruges af pædagogisk personale, kan du læse mere i vejledningen nedenfor.

Hvad indeholder Sprogjulekalenderen?

Sprogjulekalenderen indeholder følgende materialer:

  • 24 ordkort med illustrationer. På bagsiden af ordkortet er der forslag til, hvilke samtaler ordet kan give anledning til at have med børnene nu og her, og hvilke aktiviteter du senere kan sætte i gang, som relaterer sig til ordet. De 24 ordkort bor i en lille kuffert. Vi anbefaler at ordkortene fremstilles i pap, så de kan holde til, at børnene kan få dem i hænderne og lege med dem.

  • Fingerdukken Søren Banjomus bor også i kufferten. Søren Banjomus er den gennemgående karakter gennem Sprogjulekalenderen, og han kan være med til at sætte rammen om jeres nye juletradition. Du kan bruge Søren Banjomus på forskellige måder. Når du holder samling, kan han f.eks. banke på kufferten og fortælle, at nu skal I åbne kufferten for at finde dagens juleord. I kan også gå på jagt efter Søren Banjomus på billederne, for hvor gemmer han sig mon denne gang?

  • 24 plakater med de samme ord og illustrationer som på ordkortene. På plakaterne finder du de samme aktivitetsforslag som på bagsiden af ordkortet. Når du hænger plakaterne synligt op, kan det også give forældrene en opmærksomhed på julens ord og måske endda idéer til, hvad de kan lave af aktiviteter derhjemme.

  • Et stort myldrebillede, hvor alle 24 illustrationer indgår i sammenhæng med hinanden. Med myldrebilledet kan børn og voksne gå på opdagelse og skabe deres egne julefortællinger og lege.

De printbare materialer, kan hentes her. Kuffert og mus skal I selv anskaffe.

Materialer

 

Som et supplement til Sprogjulekalenderen har vi lavet 10 julesange- og remser med tilhørende fagter. De kan ses nedenfor og kan med fordel deles med forældre, så der skabes sammenhæng mellem dagtilbud og hjem.

Julesange og remser

 

Klokken kimer

 

Nissedrenge nissepiger

 

Nissernes land

 

Inde i mit kræmmerhus

 

Skorstensvisen

 

Frost frost

 

Når det regner er der klejner

 

Dip dap drillenisse

 

Trylleknap

 

Kif kaf kuffert

 

Vi danser om et juletræ

 

Aarhus Kommune har udviklet et redskab målrettet 0-2-årige børn i dagtilbud, med fokus på opsporing af (før)sproglige udfordringer.

Materialet udspringer af Børn og Unges investeringer i tidlige, forebyggende indsatser. Det er udviklet på baggrund af efterspørgsel fra dagtilbuddene om et opsporingsredskab, som kan afdække tegn på sproglige vanskeligheder og forsinkelse før 3-års alderen.

Fokus: Tidlig opsporing og stærke sprogmiljøer

Redskabet kan understøtte at dagtilbuddene i arbejdet med en tidlig og systematisk opsporing af sproglige udfordringer. Det giver mulighed for en fælles, systematisk tilgang til arbejde med observationer af de yngste børns sprog og efterfølgende justering og kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø med afsæt i data.

Før-Sprog 0-2 kan bruges der hvor man som professionel er i tvivl om eller har bekymring for barnets sproglige / kommunikative udvikling. Der, hvor man har brug for at følge det lidt tættere. Materialet kan også bruges forud for eller i forbindelse med at barnet tages op på et trivselsmøde (PPR) eller som datagrundlag ved sparring hos en faglig vejleder eller konsulent.

Det er også et godt redskab i dialogen med barnets forældre i samarbejdet om at understøtte barnets sproglige udvikling.

Hvordan er materialet bygget op?

Materialet afdækker barnets sproglige udvikling i fire aldersnedslag i 0-2 års-alderen: Ved 6-8 mdr., 9-11 mdr., 12-17 mdr. og 18-24 mdr.

I hvert nedslag vurderes barnets udvikling inden for en række pejlemærker i de fem områder:

  • Samspil
  • Kommunikation
  • Opmærksomhed
  • Sprogforståelse og sproglig bevidsthed
  • Aktivt sprog

Hvordan hænger det sammen med andre materialer?

Materialet supplerer øvrige redskaber, som kommunens dagtilbud allerede bruger, fx Sprogvurdering 3-6 (Hjernen og Hjertet) og TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling 2-5 år), og Alle med.  

Det tager form som et fysisk hæfte, som følger det enkelte barn. Vejledning til materialet er integreret på første side i hæftet.