Vejledning til sundhedspleje, dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsskoletilbud om mad og måltider for børn og unge 0 til 18 år. Den bygger på principperne i Børne og Unge-politikken samt Aarhus Kommunes Sundhedspolitik.

I Aarhus Kommune ønsker vi at sikre:

  • at børn og unge får sund og nærende mad og drikke
  • at der er gode rammer for udvikling af børn og unges mad- og måltidsvaner
  • at børn og unge oplever måltidet som en tryg ramme, hvor fællesskaber dannes og styrkes
  • at maddannelse bliver en naturlig del af børn og unges læring og udvikling i hverdagen

Maden og måltidet danner grundlag for, at børn og unge er sunde, trives, lærer og udvikler sig. Det gælder uanset om maden tilberedes i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomsskoletilbud, leveres af en ekstern leverandør eller om børnene har madpakke med hjemmefra.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere og ledelse, men også til børn og unge og deres forældre. Den er tænkt som en støtte og inspiration til at sikre sund mad, men også til at skabe grobund for et godt socialt samvær i forbindelse med måltiderne. Vejledningen er rammesættende og vejledende for lokale principper for mad og måltider.

Hent vejledningen

Kontakt

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konsulent Mia Kragelund på milk@aarhus.dk.

Pjecen ’Små børns seksualitet’ bidrager til, at forældre og personale i dagtilbud har en god og åben dialog om små børns naturlige seksualitet.

I pjecen kan du læse om børns naturlige seksualitet og om, hvordan vi som voksne kan forholde os til den. Den rummer disse afsnit:

  • Hvordan udforsker børn deres seksualitet?
  • Hvordan forholder du dig som forælder til dit bars seksualitet?
  • Hvordan forholder daginstitutionen sig til børns seksuelle lege?
  • Hvordan samarbejder forældre og daginstitution?
  • Støt dit barns nysgerrighed og leg med kroppen
  • Til inspiration – Materialer mv.

Pjecen er udviklet i et tværgående samarbejde i Børn og Unge med inspiration fra andre kommuner og med sparring fra forældre til børn i dagtilbud.

Hent pjecen 'Små børns seksualitet'

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Karen Mette Hansen: kamh@aarhus.dk / 51 57 59 01