Trivselsmøder er et tilbud til forældre til et 0-6-årigt barn, som er bekymret for barnets udvikling og trivsel. Ved trivselsmødet kan forældrene søge råd og vejledning og lære hvordan de sammen med det pædagogiske personale bedst hjælper barnet.

Alle børns adfærd og trivsel er præget af den sammenhæng og det miljø, de er en del af. Gennem dialog får det pædagogiske personale og forældrene en fælles forståelse for barnet, så de sammen kan tilpasse rammer og miljø og tilgodese barnets behov bedst muligt.

Trivselsmødet giver mulighed for at tale om dit barnets trivsel eller udvikling med fagpersoner inden for psykologi, pædagogik og sundhed.

Læs mere om trivselsmøde 0-6 år på aarhus.dk.

Familiegruppen er for forældre, der ønsker sig mere nærvær og kontakt med barnet eller savner redskaber til at takle og forstå barnets behov og udfordringer. Det kan også handle om, at forældrene ønsker at blive bedre til at sætte grænser og understøtte barnets trivsel og udvikling.

I Familiegrupperne er familierne sammen med pædagogiske medarbejdere – der er leg og aktivitet med børnene og sparring og vidensdeling mellem forældre og medarbejdere.

Familiegruppen er for hele familien.

Læs mere om familiegrupper på aarhus.dk.

Med udgangspunkt i metoden Signs of Safety giver en række socialfaglige medarbejder nye redskaber til sundhedsfaglige og pædagogiske medarbejderes samarbejde med forældre. Målet er at styrke trivsel og udvikling for udsatte børn og unge ved at bruge Signs of Safety, der er en praksisnær metode, der sætter klare mål og inddrager barnet, forældre og netværket omkring barnet som en del af løsningen. Metoden er med til at kvalificere og systematisere medarbejdernes bekymringer.

Læs mere om Signs of Safety på aarhus.dk.