Læs seneste Børn og Unge Nyt


Børn og Unge Nyt - 4. december 2023


Om BU Nyt

BU Nyt er med til at skabe sammenhæng på tværs af vores organisation og skal understøtte arbejdet med trivsel og attraktive arbejdspladser. Nyhedsbrevet skal inspirere til læring og videndeling.

Samtidig skal det synliggøre rammer og retning for ansatte i Børn og Unge og afspejle det vid, den lyst og de initiativer der findes blandt vore mange medarbejdere.

Du finder tidligere års udgaver under relateret indhold. BU Nyt udkommer ikke i juli.

2023