Et pilotprojekt viser, at tilfredshed med skoletoiletterne ikke kun handler om, at toiletterne er nye og bliver gjort rent oftere. Elevernes adfærd, kultur og mentale barrierer skal også i spil for at sikre gode skoletoiletter til alle.

Kataloget bygger konkret på erfaringerne for pilotprojektet ”Fremtiden skoletoiletter”, som blev sat i gang i 2017, hvor byrådet i Aarhus afsatte 20 millioner kroner til at renovere og etablere nye aarhusianske skoletoiletter. Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at det ikke kun handler om fysiske rammer, men i høj grad også om elevernes adfærd og kultur. Tilfredshed med skoletoiletterne kræver både ordentlige fysiske rammer, god adfærd og god hygiejne.

Anbefalingskataloget er tænkt som et opslagsværk, skolerne kan bruge til at sikre sig høj værdi af investeringer i nye skoletoiletter ved at kombinere bygningsmæssige tiltage med pædagogiske indsatser, god hygiejne og mere rengøring.

Målet er, at det skal være naturligt for alle elever at benytte skolens toiletter.

Vil du vide mere om pilotprojektet og kataloget af anbefalinger er du velkommen til at kontakte proces- og projektleder Fiona Rubens Stenderup på mail: firus@aarhus.dk

Læs mere om anbefalingen og DCUM - Dansk Center for UndervisningsMiljø: