Her har børnene og de unge fået større og bedre fysiske rammer til liv, leg og læring efter en omfattende modernisering og udvidelse af bygningerne, der tidligere rummede Tovshøjskolen. Det nye fælles miljø samler også flere funktioner i ét hus som fx tandklinik, svømmehal og idrætsfaciliteter til specialområdet. Visionen er at skabe bedre livs- og læringskvalitet til børn og unge med særlige behov. 

I det nye specialpædagogiske miljø får vi mulighed for at nytænke og skabe et helt nyt og unikt tilbud i tidssvarende rammer, der adskiller sig markant fra de nuværende forhold. Sammen med bedre tilgængelighed, adgangs- og parkeringsforhold baner det vejen for en lettere og bedre hverdag for børnene, de unge, deres forældre og medarbejdere.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Plads til et godt børneliv med læring 

Børnene og de unge har meget forskellige udfordringer og forudsætninger. I de nye og større rammer skaber velfærdsteknologi og fleksibel indretning rum til at organisere dagen mere fleksibelt med plads til børnenes forskelligheder. Det vil være med til at give børnene og de unge en hverdag med læring, ligeværdighed og selvstændighed.   

De fysiske rammer rummer plads til forskellighed med læring i højsædet. I stuerne og i klasselokalerne har eleverne deres eget grupperum, mulighed for at trække sig tilbage i nicher, tekøkken, toilet og garderober - alt sammen indrettet fleksibelt.  

Tre klasser hører sammen i en såkaldt klynge, som udgør et fællesskab. Det giver eleverne mulighed for at danne relationer udenfor deres egen klasse. Det kan foregå i hold og aktiviteter på tværs - fx niveaudelt undervisning indenfor kompetenceområderne, interessefællesskaber og aktiviteter, der skaber og dyrker fællesskabet. Klyngen har flere lokaler i fællesskab - et fællesrum, et grupperum, et hygiejnerum og et ”saferum” til enkelte elever, der har brug for afskærmning fra klassen i en længere periode.  

I faglokalerne bliver der taget højde for elevernes forskellige udfordringer, så de får samme muligheder som eleverne på almenskoler, mens svømmehallen og idrætsfaciliteterne i huset giver alle børn og unge lige muligheder for handicapidræt og fritidsliv.  

Efterspørgslen efter specialpladser i vuggestue og børnehave til børn med diagnoser eller handicap er stort. Efter flytningen kan daginstitutionen udvide med flere pladser - fra 17 til 26 pladser. Samtidig vil flere af børnene opleve en tryg overgang fra børnehave til skoleliv med dagtilbud og skole under samme tag.  

Daginstitutionen Skovhøj kommer fra midlertidige barakker, mens Stensagerskolen har haft til huse i nedslidte bygninger med dårligt indeklima samt dårlige adgangs- og parkeringsforhold. I de nye rammer har de fået mere plads, mens bygningerne og udearealerne er tilpasset børnenes og de unges særlige behov.