Her vil børn og unge med handicap få større og bedre fysiske rammer til liv, leg og læring efter en omfattende modernisering og udvidelse af bygningerne, der tidligere rummede Tovshøjskolen. Det nye fælles miljø samler også flere funktioner i ét hus som fx tandklinik, svømmehal og idrætsfaciliteter til specialområdet. Visionen for projektet er at skabe bedre livs- og læringskvalitet til børn og unge med særlige behov.  

”I det nye specialpædagogiske miljø får vi mulighed for at nytænke og skabe et helt nyt og unikt tilbud i tidssvarende rammer, der adskiller sig markant fra de nuværende forhold. Sammen med bedre tilgængelighed, adgangs- og parkeringsforhold baner det vejen for en lettere og bedre hverdag for børnene, de unge, deres forældre og medarbejdere” 
-Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge 

Plads til et godt børneliv med læring 

Børnene og de unge har meget forskellige udfordringer og forudsætninger. I de nye og større rammer skal velfærdsteknologi og fleksibel indretning skabe rum til at organisere dagen mere fleksibelt med plads til børnenes forskelligheder. Det skal være med til at give børnene og de unge en hverdag med læring, ligeværdighed og selvstændighed.   

De fysiske rammer vil rumme plads til forskellighed med læring i højsædet. I stuerne og i klasselokalerne får de deres eget grupperum, mulighed for at trække sig tilbage i nicher, tekøkken, toilet og garderober - alt sammen indrettet fleksibelt.  

Tre klasser hører sammen i en såkaldt klynge, som udgør et fællesskab. Her får eleverne mulighed for at danne relationer udenfor deres egen klasse. Det kan foregå i hold og aktiviteter på tværs - fx niveaudelt undervisning indenfor kompetenceområderne, interessefællesskaber og aktiviteter, der skaber og dyrker fællesskabet. Klyngen har flere lokaler i fællesskab - et fællesrum, et grupperum, et hygiejnerum og et saferum til en elev, der har brug for afskærmning fra sin klasse i en længere periode.  

I faglokalerne vil der blive taget højde for elevernes forskellige udfordringer, så de får samme muligheder som eleverne på almenskoler, mens svømmehallen og idrætsfaciliteterne i huset giver alle børn og unge lige muligheder for handicapidræt og fritidsliv.  

Efterspørgslen efter specialpladser i vuggestue og børnehave til børn med diagnoser eller handicap er stort. Efter flytningen kan daginstitutionen udvide med flere pladser - fra 17 til 26 pladser. Samtidig vil flere af børnene opleve en tryg overgang fra børnehave til skoleliv med dagtilbud og skole under samme tag.  

Daginstitutionen Skovhøj kommer fra midlertidige barakker, mens Stensagerskolen i dag har til huse i nedslidte bygninger med dårligt indeklima samt dårlige adgangs- og parkeringsforhold. I de nye rammer får de mere plads, mens bygningerne og udearealerne bliver tilpasset børnenes og de unges særlige behov.