Mød nogle af børnene og de unge 

Plads til forskellighed er et af nøgleordene for de børn og unge, som skal gå i dagtilbud og skole i de nye rammer. Deres forudsætninger for at lære og indgå i sociale fællesskaber er meget forskellige. Det stiller særlige krav til den pædagogiske indsats og fleksibiliteten i huset for at skabe de optimale betingelser i hverdagen.

Stensagerskolen er en specialskole for en bred gruppe af elever fra 6 - 18 år med svære fysiske og/eller psykiske handicap. Elevernes forudsætninger for at deltage i den faglige undervisning og det sociale fællesskab er meget forskellige. Derfor skal de udvikle sig og lære på meget forskellig vis, så de får det bedst mulige liv - med de potentialer og udfordringer, de hver især har.  

De fysiske rammer giver mulighed for at lave skole på en helt anden måde end hidtil med en ny organisering og måde at danne fællesskaber på. En ny pædagogisk vision, et nyt fagligt fundament og en faglig værktøjskasse danner grundlaget for den daglige praksis i den nye skole. Det er dannet på baggrund af bred involvering på dialogmøder, i fokusgruppeinterviews og praksisfortællinger samt besøg på andre specialskoler. 

Læs mere om skolen, visionen og det faglige fundament på stensagerskolen.aarhus.dk. 

Daginstitutionen er en af fire afdelinger i specialdagtilbuddet Skovbrynet. Det er en nyere afdeling for børn fra 0 - 6 år med svære fysiske og/eller psykiske handicap, herunder autisme. Børnene er opdelt i grupper, så den særligt tilrettelagte specialpædagogiske indsats bidrager til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Læs mere om afdeling Skovhøj på specialdagtilbudskovbrynet.aarhus.dk.