Formålet med aftalen er at medvirke til, at der i fremtiden ikke er udsatte boligområder i Aarhus Kommune. Beslutningen betyder, at der sker mange forandringer i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, samt at bydelene bliver del af Aarhus både fysisk og socialt. Bydelene skal have en alsidighed i beboere og et rigt byliv samt et sikkert og trygt nærmiljø med arkitektur, der inspirerer. 

Aftalen ligger blandt andet til grund for fusionen mellem Tovshøjskolen og Ellekærskolen, der har fået til huse på Ellekærskolen. På den baggrund skal Tovshøjskolen ikke længere fungere som folkeskole fra skoleåret 2020/2021. Forligspartierne er derfor enige om, at Tovshøjskolen ombygges til specialskole for Stensagerskolens elever med indflytning før skoleåret 2022/2023. 

Tovshøjskolens idrætsfaciliteter og boldbanerne ved Tovshøjskolen vil fortsat skulle bruges i samme omfang som i dag.

Læs mere om aftalen: 

Underskrevet aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven