Fokus på de gode løsninger

I dette særnummer af BU Nyt finder du gode eksempler, som giver inspiration til arbejdet med at tiltrække pædagogisk arbejdskraft og skabe attraktive arbejdspladser.

Læs særnummeret om Rekruttering og bæredygtigt arbejdsmarked.

Rekrutteringskommunikation

Hvad står øverst på den pædagogstuderendes ønskeliste, når det kommer til rekruttering og kommunikation? Få vores bud i denne folder.

Du kan bl.a. blive klogere på:

  • Hvad de studerende lægger vægt på, når de skal søge job (jobkriterier og motivation)
  • Hvor de ser muligheder og barrierer indenfor pædagogfaget
  • Hvordan de gerne vil kommunikeres til (indhold, kanaler med videre)
  • Få de studerendes anbefalinger

Hent folderen "Den pædagogstuderende"

Om materialet

Folderen er udarbejdet på baggrund af dybdegående fokusgruppeinterviews med en gruppe udvalgte pædagogstuderende fra VIA University College i 2021.

Med folderen ønsker vi at styrke den samlede rekrutteringskommunikation fra Børn og Unge og inspirere dagtilbuddene til den lokale løsning af rekrutteringsopgaven.

Ledernes bud på det gode pædagogliv

Her får du ledernes perspektiver på, hvordan vi tager livtag med rekrutteringsudfordringerne på dagtilbudsområdet.

Særligt den samlede fortælling om pædagogfaget optager dem. Derfor er deres budskab, at fortællingen skal løbe som en rød tråd igennem et helt arbejdsliv – lige fra den spæde start til den sene karriere.

Din historie tæller

Ligger du inde med en god fortælling om din arbejdsplads, så send en mail til Camilla Cam Andersen: acg@aarhus.dk. Så hjælper vi med at få historien ud i verdenen.

I medierne

Få et overblik over de seneste historier i medierne.