I Børn og Unge ønsker vi at skabe de bedst mulige vilkår for, at medarbejdere i de aarhusianske dagtilbud kan uddanne sig til pædagog eller pædagogisk assistent.

Flere uddannede medarbejdere er nemlig én af forudsætningerne for, at vi også i fremtiden kan sikre høj kvalitet og nærværende og kompetente voksne, der brænder for at give de mindste børn den bedste start på livet.

Seneste optælling fra september 2021 viser, at knap 60% af medarbejderne i de aarhusianske dagtilbud har en pædagogisk uddannelse – og ambitionen er, at denne andel stiger til 85% i 2030.

Se hvilke uddannelsesmuligheder, vi kan tilbyde dig.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat på personaleafdelingen.

Her kan du finde information om meritpædagoguddannelsen målrettet sporskiftere (bachelorer, professionsbachelorer og kandidater).

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er for dig, der vil arbejde inden for det pædagogiske arbejdsfelt og allerede har en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau.

Uddannelsen udbydes af VIA UC, tager 2,5 år og er sammensat af en række obligatoriske og enkelte valgfrie forløb. 

Optagelseskriteriet er dokumentation for beståelse af en professionsbachelor-, en universitetsbachelor- eller en kandidatuddannelse.

Pædagogisk arbejde under uddannelse

Det er ikke et krav for at blive optaget, at du har tidligere erfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper).

Du vil i stedet opnå din erfaring ved at arbejde som pædagogmedhjælper (minimum 30 timer om ugen de to første år af uddannelsen ved siden af arbejdet). Har du ikke en ansættelse, når du du starter på uddannelsen, har VIA samarbejdsaftaler med Aarhus Kommune med henblik på ansættelse i et dagtilbud.

Du får løn for de præsterede timer på arbejdspladsen. Børn og Unge afholder studiegebyr og bøger. 

Det er en forudsætning for at kunne påbegynde dit bachelorprojekt og færdiggøre uddannelsen, at du igennem dit studie har opbygget minimum to års relevant erhvervserfaring (minimum 30 t/u) inden for pædagogisk arbejde. Har du erfaring med pædagogisk arbejde fra tidligere, kan den ugentlige arbejdstid muligvis reduceres. Dette vurderes konkret af VIA i hvert enkelt tilfælde.

For studerende, der allerede er i et ansættelsesforhold på en pædagogisk institution, vil VIA drøfte muligheden for, at du kan forblive i dette ansættelsesforhold samtidig med påbegyndelse af studiet.  

Indhold og opbygning

Studiet er tager 2,5 år. Undervisningen foregår på VIA UC Aarhus, Campus C, og holdet starter i uge 35.

Der undervises en ugentligt hverdag fra kl. 12.30-18.00, samt lørdag én gang om måneden fra kl. 09.00-16.00. Derudover deltager du i individuelt studiearbejde og i studiegrupper. Studiegruppearbejdet fastsætter I selv i grupperne.

Der skal påregnes en del tid til individuelt studiearbejde og arbejde i studiegrupper. 

Kontakt: 

Børn og Unge:
Christian Thaarup
chth@aarhus.dk
+45 21 26 75 02

VIA:
Brian Krogh Lassen
brla@via.dk
+45 87 55 35 93

NYT – Ændring af vilkår for nye meritpædagogstuderende i 2023

Kommunerne må ikke fremover betale løn til pædagogmedhjælpere, der vil uddanne sig til at blive pædagoger. Det meldelte Kommunernes Landsforening (KL) i december 2022, og udmeldingen får betydning for alle medarbejdere, som vil søge ind på meritpædagoguddannelsen i 2023.

Nuværende studerende på meritpædagoguddannelsen får lov til at gennemføre deres uddannelse med løn. Men de medarbejdere, som søger ind på meritpædagoguddannelsen med studiestart i september 2023, kommer til at tage uddannelsen på en ny ordning uden løn. Undtaget herfra er studerende, som allerede har en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau og tager meritpædagoguddannelsen som såkaldt sporskifte. Du kan læse om meritpædagog som sporskifte her:


Er du ansat som dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent i Børn og Unge, kan du uddanne dig til meritpædagog.

I 2020 blev 30 medarbejdere optaget på meritpædagoguddannelse, og i 2021 steg tallet til 51.

  • Uddannelsen tager tre år
  • Du skal have minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde
  • Du får dækket studiegebyr og materialeudgifter
  • Du får fuld løn under uddannelsen
  • Vi tilbyder jobrotationsordning, hvor en vikar er ansat, mens du er på uddannelse

Læs mere om uddannelsen hos VIA: 

Er du pædagogmedhjælper, har du mulighed for at tage en uddannelse til pædagogisk assistent med merit for din erfaring. Uddannelsen tager 42 uger og giver både mulighed for ansættelse som pædagogisk assistent og adgang til at læse videre på den ordinære pædagoguddannelse.

  • Uddannelsen tager 42 uger + ferie
  • Du skal være 25 år
  • Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring
  • Du får dækket alle udgifter

Læs mere om uddannelsen hos SOSU Østjylland: 

Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent i Aarhus Kommune. Som pædagogisk assistentelev bliver du ansat i et dagtilbud eller på en skole/SFO. Din hverdag kommer til at veksle mellem undervisning på SOSU Østjylland og praksis, hvor du afprøver af dine færdigheder ude blandt børn og unge.

På uddannelsens hovedforløb får du elevløn fra din arbejdsgiver – både i skoleperioder og i praktikperioder. På uddannelsens grundforløb kan du søge om SU, når du er fyldt 18 år.

Se pjecen Bliv pædagogisk assistentelev i Aarhus Kommune: