Chromebook giver eleverne lige adgang til it-udstyr, og det bliver nemmere at arbejde med it i undervisningen, når det giver mening. Omkring 24.000 elever får udleveret en Chromebook. Find inspiration til nogle af de opgaver, som ligger forud for projektet.

Det handler ikke om, at eleverne skal have mere skærmtid, men om at give alle elever lige mulighed for læring i skolen og derhjemme, uafhængigt af forældrenes og skolernes økonomi. Målet er at give eleverne de bedst mulige rammer for at lære, og det kan ske på mange måder. De digitale læremidler er blot et værktøj på linje med en museumstur, et forsøg i fysiktimen eller en vinkelmåler. Når eleverne skal arbejde digitalt, giver det mulighed for at sætte mere fokus på læring og pædagogik i timerne, fordi det bliver nemmere at arbejde med pædagogisk it.

Når alle elever møder op i klasselokalet med samme Chromebook, træder teknologien i baggrunden. De pædagogiske medarbejdere vil kunne planlægge efter, at alle elever har en Chromebook, som de kan bruge i skolen og derhjemme. Samtidig vil det give mindre it-bøvl og nemmere adgang til de digitale læremidler, som skolen bruger i undervisningen, når det giver mening ud fra et pædagogisk synspunkt.

Læs mere om Chromebooks til eleverne:

aarhus.dk/chromebook

Find inspiration til udbudsmateriale, involvering af MED og skolebestyrelser, drejebog til skolerne, support og kommunikation nedenfor.

I Aarhus Kommune valgte vi at gennemføre udbuddet som et udbud med forhandling efter forudgående offentliggørelse af bekendtgørelse efter udbudsloven.

Vi har fået positive erfaringer med fra to forhandlingsrunder, fordi det skaber en bedre forståelse mellem leverandøren og kunden og en god sammenhæng mellem pris og ønsker.

Vi brugte markedsundersøgelse med spørgsmål/svar-dialog til at udfærdige kravspecifikationen til både servicedelen og produktet.

Prækvalifikation af leverandørerne, der havde mulighed for at byde, sikrede os, at tilbudsgiverne kunne leve op til en eventuel kontrakt.

Du kan hente alle vores udbudsmaterialer til inspiration.

Udbudsmaterialer

Ved større forandringer skal skolerne lave en risikovurdering. På den baggrund har vores HovedMedarbejderUdvalg (HMU) udarbejdet et værktøj til at arbejde med risikovurderingen.

Der er også udarbejdet præsentationer til medarbejderudvalg (MED) og skolebestyrelser med baggrundsmateriale og forslag til relevante drøftelser om Chromebooks til eleverne fx om pædagogisk it, kompetenceudvikling og principper.

Skolerne kan bruge materialerne som inspiration til involvering.

Materialer

Skolerne får information og støtte til at blive klar til udlevering af de knap 24.000 Chromebooks til eleverne på netværksmøder, dialogmøder, i lederkommunikation og en række andre kanaler.

Et af de vigtige redskaber er drejebogen, som trin for trin guider skolerne igennem forberedelserne fra A til Z.

Drejebog til skolerne

Kommunikationen til forældrene handler i høj grad om at kommunikere, hvorfor eleverne får en Chromebook og svare på de mest gængse spørgsmål fra forældre.

Når eleverne får udleveret Chromebooken på skolen, får de pjecen Kom godt i gang med din Chromebook med hjem.

Se kommunikationen på aarhus.dk/chromebook.

Kom godt i gang med din Chromebook (pdf)

Medarbejderne kan finde inspiration, tips og tricks til brugen af G Suite for Education (GSfE), som er den obligatoriske pædagogiske it-platform i Aarhus Kommune.

I medarbejderbladet BU Nyt publicerer vi løbende artikler om brugen af GSfE med gode råd fra kolleger.

Se ideer til G Suite for Education i undervisningen og læringsforløb

Chromebooks giver nye muligheder – BU Nyt 9/2020

Kom godt i gang med din Chromebook (pdf)
- hjælp til log in, link til vejledninger til elever, it-support telefon osv.

Vejledninger til eleverne
- om Chromebooken, apps, sikkerhed, deling og support

Vejledninger til pædagogiske medarbejdere
- om værktøjerne i G Suite for Education, inspiration, sikkerhed og deling osv.