God ledelse er afgørende for, at vi kan gøre børnene og de unge så dygtige, som de kan. I Børn og unge har vi fokus på ledelse – og den løbende udvikling af god ledelse.

Vi arbejder kontinuerligt for at styrke kvaliteten i organisationen. Det øver vi os allerede på i udviklingen af Stærkere Læringsfællesskaber, hvor blandt andet brugen af data, refleksive dialoger og faglig ledelse tæt på praksis og børnene og de unge er afsæt for ledelsesopgaven.

Læs mere om Stærkere Læringsfællesskaber

Med en ny ramme for det lokale kvalitetsarbejde på vej får alle ledere en ny opgave og øvebane til at bedrive inddragende og datainformeret ledelse og komme helt tæt på bestemte emner og områder for at styrke kvaliteten.

Læs mere om den nye ramme for kvalitetsarbejdet

Samtidig arbejder vi for at fastholde og styrke god ledelse i Børn og Unge i forlængelse af alt det, lederne i forvejen øver sig på og udvikler sammen – lokalt og som organisation. God ledelse består af syv initiativer, som skal bidrage til at understøtte lederne bedst muligt på alle niveauer i deres daglige arbejde.