’Fælles om Ledelse’ sætter handling bag visionerne i ’Fortællingen om Aarhus’ og bag den fælles ramme ’Fælles om Aarhus’ og ’Leder- og medarbejderroller’.

Lederne i Strategisk Ledelsesforum har i de første to år fra 2018 – 2020 haft arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag, aktiv visionsledelse, grænsekrydsende samarbejde og samskabelse af velfærd. Fra 2020 er fokus på fortsat at omsætte ledelse, samarbejde og samskabelse i de konkrete fælles udfordringer f.eks. den grønne omstilling. Fokus er også på at integrere et større fokus på værdi for borgerne i de løsninger og tilbud, vi tilbyder som kommune.

’Fælles om Ledelse’ skabes sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Det betyder, at forløbet kan beriges af nyeste forskning og af, hvad der sker på nationalt plan. Forløbet er opbygget med en vekselvirkning mellem viden, refleksion og handling, så lederne træner deres lederskab, samtidig med at de udøver det.

Få overblik over forløbet

 

 

Alle cheferne har i forbindelse med opstarten på ’Fælles om Ledelse’ i sommeren 2018 udviklet sit eget personlige ledelsesgrundlag indenfor den fælles organisatoriske ramme i Aarhus Kommune.

Ledelse i Aarhus Kommune skal skabe effekt for byens borgere og erhvervsliv. Det kræver aktiv visionsledelse, hvor visionerne omsættes til handling. Det forudsætter, at hver chef løbende udvikler egen ledelsesidentitet, så de synligt og aktivt kan lede medarbejderne i den ønskede retning. Cheferne skal styrke indsigt i egen ledelse, reflektere og handle på det. 

Arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag bygger på Ledelseskommissionens anbefalinger og står i ‘Fælles om Ledelse’ på den præmis, at du må flytte dig selv, for at du kan flytte dig sammen med andre. 

Det personlige ledelsesgrundlag er udarbejdet i en vekselvirkning mellem egne refleksioner og workshops med kolleger fra Strategisk Ledelsesforum, så processen både bidrager til eget og andres lederskab og til at styrke relationerne på tværs.

Aktiv visionsledelse sætter fokus på at udvikle, dele og fastholde en vision, så organisationen arbejder i samme ønskværdige retning.

Det er målet, at cheferne i Strategisk Ledelsesforum gennem arbejdet med aktiv visionsledelse:

  • får fælles viden om og sprog for aktiv visionsledelse
  • får indsigt i, hvordan de udøver aktiv visionsledelse
  • får indsigt i barrierer og muligheder i aktiv visionsledelse og derigennem motiveres til at styrke deres aktive visionsledelse

Ledelse i Aarhus Kommune skal skabe værdi for byens borgere og erhvervsliv. Det kræver aktiv visionsledelse, hvor visionerne omsættes til handling. Når det lykkes, ser vi ledere, der oversætter og omsætter visionen om ’Fortællingen om Aarhus og Aarhus mål’, ’Leder- og medarbejderroller’ og ’Fælles om Aarhus’ til praksis gennem dialog med fagdomænerne og aktiv visionsledelse.

’Fælles om Ledelse’ andet læringsmål er ’Grænsekrydsende samarbejde’

Grænsekrydsende samarbejde sætter fokus på samarbejdet på strategisk niveau:

  1. på tværs af kommunens horisontale grænser som afdelinger, organisatoriske funktioner og enheder
  2. på tværs af opgavegrænser og 3) med eksterne aktører og bysamfund

I det grænsekrydsende samarbejde er fokus på samarbejdet på tværs af kommunens interne organisatoriske grænser i forhold til at skabe værdi for borgeren. Når det lykkes, ser vi ledere, der som rollemodeller insisterer på at lykkes i fællesskab og nytænke indsatserne gennem et tydeligt grænsekrydsende samarbejde. 

Det er målet, at cheferne i Strategisk Ledelsesforum gennem arbejdet med grænsekrydsende samarbejde:

  • får fælles viden om og sprog for grænsekrydsende samarbejde
  • får indsigt i, hvornår og hvordan de udøver ledelse i grænsekrydsende samarbejde
  • får indsigt i barrierer og muligheder i det grænsekrydsende samarbejde og derigennem motiveres til at styrke det grænsekrydsende samarbejde
  • kan omsætte aktiv visionsledelse i det grænsekrydsende samarbejde