Ledelseshjulet

I Børn og Unge vil vi gerne fortsat kunne tiltrække de dygtigste ledere. Derfor har vi løbende fokus på afklaring og talentudvikling i organisationen.

Dette gælder både talentudvikling af medarbejdere med lederpotentiale, men også talentudvikling af ledertalenter i organisationen, som har potentiale for på et tidspunkt at bevæge sig videre i lederjobbet – eksempelvis på et andet ledelsesniveau.

Fra medarbejder til leder

I Børn og Unge har vi tre forskellige ledertalentforløb som på forskellige måder kan være med til at afklare og udvikle ledertalenter i organisationen. Fælles for de tre forløb er, at det er medarbejderens leder, der indstiller medarbejderen til at deltage i et ledertalentforløb. Du finder de tre forløb på nederst på siden. 

For at nye ledere falder hurtigst muligt til i deres nye hverv som leder i Børn og Unge, er det afgørende, at de bliver introduceret til organisationen, kulturen og de opgaver, de står overfor.

Den primære introduktion for den nye leder sker på den nye arbejdsplads. Derudover er der en fælles introduktion for nye ledere i Børn og Unge, som blandt andet består af en række obligatoriske kurser samt en fælles introduktion for nye ledere på tværs af Aarhus Kommune.