Ledertraineeforløbet er et individuelt skræddersyet udviklingsforløb for medarbejdere, der er klar til og indstillet på at træne ledelse gennem konkrete ledelsesopgaver i daglig praksis. Traineeforløbet er baseret på et tæt samspil mellem medarbejderen (ledertrainee) og dennes leder. Forløbet varer et år og har forskellige ’byggeklodser’, hvor lederaspirantforløbet (se nedenfor) er én af dem. Læringen herfra omsættes i konkrete ledelsesopgaver (øvebaner), der understøtter, at ledertraineen:

  • opnår praktiske færdigheder i ledelse
  • får kendskab til den lokale ledelseskontekst
  • får indsigt i hvordan det er at være leder i Børn og Unge og i Aarhus Kommune

Oversigt over ledertraineeforløbet: