Aftalen sætter rammer for, at den lokale ledelse og medarbejderne er i dialog om skolens prioriteringer, organisering og konkrete tilrettelæggelse af skolens samlede tilbud, altså både undervisningen og det fritidspædagogiske arbejde.

Aarhusaftalen er et udtryk for den fælles tro på, at dialogen mellem ledelsen og fagprofessionelle er forudsætningen for de bedste løsninger for børnene og de unge.

 

To film om Aarhusaftalen

For at understøtte dialogen mellem mellem ledelsen og de fagprofessionelle har parterne bag Aarhusaftalen udgivet disse to film, der beskriver og visualiserer hhv. Bilag-1-gruppens arbejde med at planlægge skoleåret og planlægningen af arbejdstiden for SFO-personalet.  

Filmene er relevante for  pædagogisk personale på folkeskolerne i Aarhus. Har du tillige ansvar for introduktion af nye medarbejdere på din skole, er filmene tænkt som et supplement til dit nuværende intro-materiale.  

Aarhusaftalen – Bilag 1 og planlægningen af skoleåret  
Aarhusaftalen består af selve aftaleteksten og fire bilag. I den første film dykker vi ned i bilag 1. Formålet med bilaget er at skabe overblik, gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med planlægningen af skoleåret.  

 

Aarhusaftalen - planlægning af arbejdstiden i SFO
I den anden film ser vi nærmere på arbejdstiden for pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der udelukkende eller delvist arbejder i skolens SFO. Helt konkret ser vi nærmere på én del af arbejdstiden – nemlig de 215 timer og 10 dage (65 timer).