Derfor arbejder vi i Børn og Unge løbende og aktivt med initiativer til at fremme trivslen, samarbejdet og et godt arbejdsmiljø til gavn for børnene og de unges trivsel, læring og udvikling.

Eksempler på det vi gør

I temahæftet ”Forebyggelse af nedslidning i dagtilbud” finder du viden om og vejledning til konkrete arbejdsfunktioner. Du kan læse om belastningen ved at knappe bodystocking-knapper, forventninger til en medarbejders fodtøj samt arbejdsmiljøperspektiver på arbejdet med udadreagerende børn.

I artiklen ”Professionel samarbejdskultur i dagtilbud” kan du læse om familie- og funktionalitetskultur og om hvordan balancen kan tippe, når sladder og uformelle aftaler tager over. Måske bliver du inspireret til at arbejde målrettet med at få øje på de tegn, der viser om balancen mellem sund og usund samarbejdskultur tipper, og til at arbejde med samarbejdskulturen.

Byggeprocesser påvirker arbejdsmiljøet – både før, under og efter processen. I Børn og Unge har det centrale samarbejdsudvalg, Hoved MED udvalget, sat fokus på arbejdsmiljøgruppernes inddragelse i byggeprocesserne. Arbejdsmiljøgrupperne kan bidrage med viden om praksis, foretage risikovurderinger og bidrage til processen for at få de bedste rammer for den pædagogiske praksis. Find Børn og Unges pjece ”Nybyggeri og renovering i Børn og Unge”, der guider ledere og arbejdsmiljøgrupper i inddragelse og opgaver ifm. byggeprocessen.

Nybyggeri og renovering i Børn og Unge