Vi byder de ukrainske fordrevne velkommen og gør vores bedste for, at de kan få en tryg og god start på deres ophold i Danmark.

Du kan læse mere om Aarhus Kommunes indsats for fordrevne ukrainere her: 

www.aarhus.dk/ukraine

Erfaringsopsamling fra indsatsen i Velkomsthuset


I foråret 2022 åbnede Aarhus Kommune et midlertidigt Velkomsthus for ukrainske børn og deres forældre på Frydenlundskolen. Ideen med Velkomsthuset var, at ukrainerne kun skulle gå ét sted hen efter hjælp. Flere forskellige magistratsafdelinger og civilsamfundsorganisationer bød ind med tilbud og vejledning i Velkomsthuset.

På mange måder var Velkomsthuset unikt, og derfor har vi nu samlet op på erfaringerne fra indsatsen. Hvad lykkedes, hvad udfordrede, og hvilken læring kan vi tage med videre til næste gang, der er brug for en fælles indsats på en akut problemstilling?

Læs opsamlingen med erfaringer og anbefalinger fra indsatsen i Velkomsthuset her:


Drejebøger til dagtilbud, skoler og fritidstilbud

I disse drejebøger har vi samlet nyttig viden til dagtilbud, skoler og fritidstilbud:

Drejebøgerne opdateres løbende, efterhånden som situationen udvikler sig.

Hvordan taler jeg med børn om Ukraine?

Børn og Unge har udarbejdet denne pjece med links og råd til, hvordan forældre og medarbejdere kan tale med børnene om situationen i Ukraine.

 

Herunder finder du også en pjece på ukrainsk, der kan bruges af ukrainske forældre til at tale med deres børn.