Hovedfokus for Analyse af bredere børnefælleskaber på almenområdet, specialområdet og PPR er følgende:

  • Hvordan flere børn kan indgå og trives i de bredere børnefællesskaber i folkeskolen, dagtilbud og fritidstilbud
  • Hvordan børnene, som går i et specialtilbud, opnår højere læring og trivsel
  • Hvordan PPR bedst muligt understøtter arbejdet med både de bredere børnefællesskaber i det almene tilbud og individuelle tilbud.

Analysen skal være færdig i sommeren 2022 og falder i to dele. Første del er en afdækning af indsigter fra praksis om arbejdet med at sikre bredere børnefællesskaber i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og PPR.

Anden del er opstilling af løsningsmuligheder med afsæt i indsigterne fra praksis og inddragelse af forældre, medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere m.fl.

Løsningsmulighederne har været i høring i perioden 12. maj til 6. juni 2022. Løsningsmulighederne er tilrettet efter høringen. Der er link til løsningsmulighederne nedenfor. Løsningsforslagene er en del af materialet til forhandlingerne om budget 2023-2026. I efteråret vil der blive udarbejdet en handleplan.