Ståsted for arbejdet med mental sundhed blev udviklet igennem en inddragende proces i efteråret 2020. Det skal sikre et stærkt, fælles grundlag, som sætter retningen for mulige indsatser og redskaber, der kan fremme trivsel og livsmestring for alle børn og unge, lige fra fødslen til udgangen af grundskolen.

Ståsted for arbejdet med mental sundhed indgår i fornyelsen af børne- og ungepolitikken i 2022. Læs mere på Et Godt Børneliv.

Børne- og ungesyn

Et ståsted for arbejdet med mental sundhed kræver et klart og tydeligt børne- og ungesyn, som ramme for ståstedet. Vores børne- og ungesyn er for eksempel allerede beskrevet i børne- og ungepolitikken og i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbuddene. Det er blandt andet tydeliggjort i disse tre udsagn, som udtrykker de bærende værdier i vores syn på børn og unge:

 • Børn og unge har ret til at indgå i meningsfulde fællesskaber
 • Børn og unge har ret til deltagelse og medbestemmelse
 • Børn og unge har brug for en alsidig og personlig udvikling

Hvilken pædagogik kalder børnesynet på?

Når der bliver udtrykt et børne- og ungesyn, har det konsekvenser for pædagogikken både i dagtilbud, skole og fritid. Vores pædagogik skal derfor bygge på disse fire grundlæggende værdier, når det handler om at fremme børnene og de unges trivsel og udvikling:

 • De voksne har ansvaret og sætter rammerne
 • De voksne er omsorgsfulde rollemodeller gennem tydelighed og guidning
 • De voksne respekterer og giver plads til børnenes og de unges bidrag og meninger
 • De voksne møder børnene og de unge i forhold til deres udvikling

Ståstedet for arbejdet med mental sundhed i Børn og Unge giver:

 • Et grundlag for arbejdet med mental sundhed
 • Et fælles sprog og forståelse for arbejdet med trivsel og mental sundhed
 • Et afsæt for udvikling af indsatser og redskaber

 

Vigtige elementer i ståstedet

 • Fællesskaber - Alle har brug for at opleve at høre til, blive forstået og at kunne bidrage i meningsfulde fællesskaber
 • Bevægelse - Bevægelse og mental sundhed indvirker positivt på hinanden. Samtidig medfører bevægelse mulighed for fællesskaber
 • Forældresamarbejde - Når forældre engagerer sig i deres børns liv i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomstilbud, fremmer det trivslen for børn og unge