Mobning er handlinger, som holder en eller flere udenfor fællesskabet. Det er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en elev. Mobningen kan indtage en aktiv, synlig og forfølgende form eller en inaktiv og tavs udelukkelse.

Mobning opstår i fællesskaber, som mangler noget positiv at samles om og foregår ved forskellige typer af handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer (stejle hierarkier, magtubalancer, usikkerhed og pres), der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra.

Den kommunale antimobbestrategi

Fra april 2017 blev det lovpligtigt for alle skoler i Danmark, som en del af deres værdiregelsæt, at have en offentlig tilgængelig og beskrevet antimobbestrategi (jf. undervisningsmiljøloven §1a). En virksom antimobbestrategi er funderet på et stærkt og veldefineret værdiregelsæt.

I antimobbestrategien skal der skitseres, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning og mistrivsel. Antimobbestrategien skal desuden omfatte en strategi mod digital mobning. Antimobbestrategien skal også sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn og unge mod mobning eller lignende. Den skal tage udgangspunkt i det fællesskabsorienterede mobbesyn.

Den kommunale antimobbestrategi kan både inspirere og sætte faglig retning for skolernes arbejde med deres antimobbestrategier og/eller anvendes som skabelon for de skoler, som er ved at udarbejde eller revidere deres lokale udgave.

Antimobbestrategien i børne- og ungehøjde

Elevrådet på Samsøgades Skole fortæller her, om hvad mobning er, hvordan mobning forebygges, og hvad vi gør, når vi oplever mobning eller lignende.

Hvad er mobning?

Hvordan forebygger vi mobning?

Hvad gør vi når vi oplever mobning?

Kender du et barn, der bliver mobbet?
Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Vi har forskellige procedurer, som skolerne skal følge i forbindelse med mobning. Procedurerne afhænger af, hvor de involverede parter står i forhold til mobningen og den mobbede.

Er du forælder, kan du læse mere på aarhus.dk/mobning

Har du spørgsmål til det faglige indhold, er du altid velkommen til at kontakte en af vore konsulenter i Sundhed i Børn og Unge. Se kontaktoplysninger her på siden.