Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme er en del af samme klassefællesskab.

Undervisningen i en Nest klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. De sikrer de bedste læringsfælleskaber for alle børn.

Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier:

"Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen."

"Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer."

Læs meget mere om Nest og find inspiration til din undervisning på aarhus.dk.