Tilbuddet består af et 4 lektioners klasseforløb med to eksterne instruktører. Det kan også efter skolens valg suppleres med et forældremøde.

Børn og unge kan være tilbøjelige til at ”glemme” det, de godt ved er bedst, og som de egentlig har mest lyst til. Det sker ofte, fordi de vil være som andre. De søger at leve op til andres forventninger, for at opnå anerkendelse, respekt og tryghed.

Når børn og unge sigter efter andres forventninger og holdninger, er der tale om social pejling.

Når børn og unge handler ud fra, hvad de tror, i stedet for hvad der er fakta, opfører de sig ofte mere risikobetonet. De foretager sig derfor ting, som de måske i virkeligheden ikke har lyst til. Forskning viser, at indsatsen social pejling kan hjælpe børn og unge med at fravælge nogle typer af risikoadfærd.

Hent vores materialer om Social Pejling