Børn og unge skal opleve, at de gennem deres meninger og handlinger kan få indflydelse på eget liv og hverdag. I Aarhus Kommune er det vores vision at udvikle børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det, ligesom vi også er forpligtede af lovgivningen på børne- og ungeområdet til at forberede børn og unge til et demokratisk samfund. Børn og unge I dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud skal opnå kompetencer, handlekraft og kendskab til de demokratiske deltagelsesmuligheder i samfundet.

Inspiration til demokratisk dannelse og medborgerskab i hverdagen

Pædagogiske medarbejdere kan lade sig inspirere af materialer og læringsforløb, som de kan medtænke og bruge i deres hverdag. Både stort og småt er med til at skabe demokratiske medborgere, og der er mange forskellige muligheder for at arbejde med det i den pædagogiske praksis året rundt. Valget til børne- og ungebyrådet i Aarhus, skolevalget hvert andet år og kommunalvalget hver fjerde år er særlige anledninger til at koble det nære og umiddelbare arbejde med demokrati til resten af det demokrati, vores samfund bygger på. I uge 40 sætter vi med demokrati- og medborgerskabsugen ekstra spot på den fælles opgave med børn og unges demokratiske og politiske dannelse.

Tips til det lokale arbejde:

  • Hent inspiration fra praksisfortællinger og læringsforløb (se nedenfor)
  • Aktiviteter, der synliggør børn og unges egne demokratiske fora, fx elevråd, Senater samt Børne- og ungebyrådet
  • Aktiviteter i demokrati- og medborgerskabsugen uge 40
  • Aktiviteter i forbindelse med valget til Børne- og ungebyrådet i uge 40, fx opstilling, valgkamp og valg i uge 36-40
  • Aktiviteter i forbindelse med Skolevalg
  • Brug af lokale unge og voksne rollemodeller til at fortælle om det demokratiske arbejde fx i klubber, foreninger, dagtilbud og skolebestyrelser
  • Videndeling lokalt om god praksis - Hvad gør vi hos os, som kan inspirere andre?

Praksisfortællinger og læringsforløb

Her kan du finde inspiration til aktiviteter som emneuger, forløb eller lokale arrangementer med børn i centrum som aktive medborgere. Praksisfortællingerne kan bruges året rundt eller i frivillighedsugen uge 39.

Video om læringsforløb: Børn og unge som frivillige medborgere

 

I uge 39 står Sundhed og Omsorg også for frivillige aktiviteter for alle aldre og på tværs af fagområder i folkehusene. Her kan børn og unge fx bage kage, lave street art eller bygge insekthoteller i samarbejde med det lokale folkehus. Det kan også fungere som afsæt til aktiviteter, der arbejdes videre med demokrati- og medborgerskabsugen i uge 40.

Du kan også læse mere om vores fokus på frivillighed på børne- og ungeområdet i Aarhus her.

Hvert år i uge 40 er der valg til Børne- og ungebyrådet. Her vælger unge fra 7. klasse til 17 år de 31 ungebyrødder, der skal arbejde for at skabe et endnu bedre Aarhus for alle børn og unge.

I uge 36-40 kan skolerne arbejde med aktiviteter som fx opstilling, valgkamp og valg i forbindelse med valget i demokrati- og medborgerskabsugen.

I forbindelse med kommunalvalget i 2013 udgav vi et temanummer med praksisfortællinger om børn og unges demokratiske deltagelse i dagtilbud, skole, SFO og fritidstilbud.

Skolevalg er et undervisningsforløb for udskolingen i hele landet, der afsluttes med en valghandling hvert andet år på alle tilmeldte skoler.  Undervisningsforløbet forbereder og motiverer eleverne til selve valget.

Vi har en fælles vision om, at Aarhus skal være en god by for alle. Derfor skal vi handle anderledes og tænke Mindre system. Mere borger. Det kalder vi Aarhuskompasset. I Børn og Unge kalder det på styrket fokus på værdi og samskabelse – både når vi udvikler visioner som fx børne- og ungepolitikken eller den fælles fritidspædagogiske vision eller i mange af de opgaver, som vores tilbud løfter løbende.

Børne- og ungepolitikken (2015) sætter ord på vores værdier og beskriver, hvad vi ønsker for alle børn og unge i Aarhus Kommune - både dem, der går let gennem tilværelsen, og dem, der af den ene eller anden grund møder større bump på vejen. Den sætter retning for arbejdet med børn og unge i Aarhus Kommune og for samarbejdet med andre for at skabe gode børneliv i Aarhus

Fornyelsen af børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i børn, unge og forældrenes stemmer. Herefter er ordet givet til alle medarbejdere og ledere, som har fået et samtaleværktøj til de lokale dialoger, der tager udgangspunkt i de seks temaer, som er vigtige for børnene, de unge og deres forældre. Alle interesserede borgere, foreninger og organisationer også kan give deres mening til kende på etgodtbørneliv.aarhus.dk.  

Vores børne- og ungebyrådet opstod ud fra et ønske om at inkludere børn og unge i diskussionen om børne- og ungepolitikken i 2007. Børne- og ungebyrådet var med til at formulere og vedtage børne- og ungepolitikken og bliver ofte brugt til sparring om vidt forskellige emner og dagsordener. 

Børn og unge udvikler sig og indgår i fællesskaber med andre børn og unge i en verden fyldt med muligheder og udfordringer. Fritidspædagogikken og fritidsundervisningen understøtter alle børn og unge i at mestre dette. Med den fritidspædagogiske vision understreges fritidspædagogikkens særlige værdi i børn og unges liv. Visionen giver fælles retning på tværs af SFO og UngiAarhus.

En lang række aktører er inddraget i visionsprocessen – fra forskere, videnspersoner, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, forældreorganisationer og – som de måske vigtigste – børnene og de unge selv.

FN's Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål. Hvis Verdensmålene skal indfries, skal alle dele af samfundet inkluderes - også børnene og de unge. Alle skal deltage aktivt i arbejdet, for at vi kan opnå en bæredygtig udvikling på globalt plan. Derfor giver det god mening, at gøre brug af Verdensmålene i skolen.

Youth City Future Lab (YCFL) er en konference målrettet unge i de nordiske storbyer. Tanken med konferencen er, at det er de unge, der har de bedste bud på, hvad der skal til for at skabe forandringer, så vi blandt andet kan leve op til FN's 17 Verdensmål.

Til ungekonferencen i 2021 udvalgte Ungdomsskolernes senater otte temaer med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål. Formålet var at opnå en række hverdagsaktivistiske handlinger blandt de unge. Få et indblik i resultaterne fra YCFL her

Vil du arbejde med hverdagsaktivisme?

De unges perspektiver blev videreført på konferencen Storbyens hjerte og smerte om børn og unges trivsel i de nordiske lande. Konferencen blev afholdt i Aarhus i 2022 med temaet Unges håb for fremtiden.