Lovgivningen på børne- og ungeområdet forpligter til at forberede børn og un­ge til et demokratisk samfund. Arbejdet med børn og unges demokratiske dannelse kan ses som en stor fortælling med mange små fortællinger, hvor hverdagens pædagogiske praksis hjælper til, at børn og unge på alle alderstrin får konkrete erfaringer med demokrati og medborgerskab - og forberedes til demokratiske rettigheder og pligter i det store samfundsfællesskab.

Valget til Børne- og ungebyrådet i uge 40, Medborgerskabsugen i uge 40, Skolevalg2021 og kommunalvalget i november 2021 er en helt særlig lejlighed til at koble det nære, umiddelbare arbejde med demokrati til resten af det demokrati, vores samfund bygger på.

På denne side finder du en række links til færdige forløb, du kan bruge i det lokale arbejde med børn og unges demokratiske dannelse.

I det lokale arbejde kan du også tænke over, hvordan dit daglige arbejde med pædagogisk praksis understøtter, at børn og unge på får konkrete demokratiske erfaringer og forberedes til rettigheder og pligter i det voksne samfundsfællesskab, fx via:

  • Lokal videndeling om god praksis – hvad gør vi hos os, som kunne inspirere andre?
    Hent evt. inspiration fra praksisfortællinger i Medborgerskab i hverdagen
  • Aktiviteter der synliggør børns og unges egne demokratiske fora, fx elevråd, Senater, Børne- og ungebyråd
  • Brug af lokale unge og voksne rollemodeller til at sætte fortællinger på det demokratiske arbejde i klubber, foreninger, dagtilbud, skolebestyrelser mv.
  • Synergi med valget til Børne- og ungebyrådet (opstilling, valgkamp, valg i uge 36-40) og Medborgerskabsugen i uge 40.

Skolevalg er et undervisningsforløb for udskolingen, der afsluttes med en valghandling, der foregår torsdag den 14. oktober 2021 kl. 12-15 på alle tilmeldte skoler.

I de nedenstående links, finder du alle de informationer som du skal bruge for at afholde skolevalg hos jer.

Tilmelding til skolevalg

Skolen tilmelder sig skolevalget her: Skolevalg 2021

Lærervejledning

Skolevalget kort fortalt og præsentation af de obligatoriske undervisningsmoduler.
Kan også med fordel anvendes i samfundsfag:

 

 

Vejledning til de valgansvarlige på skolerne

Vejledningen om udarbejdelse af valgkort, forberedelse af valgdebatter og opstilling af valgsted

 

Vejledning til valgkontrollanten

Vejledningen indeholder hjælp til forberedelse af valg, afholdelse af valg og stemmeoptælling.

 

Hvis du har spørgsmål om opsætning af valgsteder, lån af stemmeurner eller andet i forbindelse med afholdelse af valg, er du velkommen til at kontakte Jakob Asmussen jaas@aarhus.dk i Aarhus Kommunes Valgsekretariat.

ULFiAarhus udbyder en række færdige forløb, der er velegnede i det lokale arbejde med børn og unges demokratiske dannelse. Oversigten beskriver helt kort aldersgruppe og indhold i forløbene.

I et børneperspektiv er essensen i medborgerskab, at alle børn og unge oplever, at de kan være med, de hører til, og de kan gøre en forskel. Det har været tilgangen i et udviklingsarbejde i Børn og Unge, hvor tænkningen stadig er relevant for vores arbejde: En pædagogisk praksis, som understøtter, at alle børn og unge får konkrete, positive erfaringer med medborgerskab kan hjælpe til, at alle, uanset baggrund, bliver aktive deltagere og kan begå sig som medborgere i hverdagens – og samfundets - fællesskaber med forståelse og respekt for hinanden.

Pjecen fra udviklingsarbejdet er genoptrykt i forkortet og let redigeret form i sammenhæng med Frivillighedsåret 2018, der bl.a. satte fokus på børn og unge som frivillige medborgere og aktive deltagere i samfundet.

I forbindelse med kommunalvalget i 2013, udgav vi et temanummer med praksisfortællinger om børn og unges demokratiske deltagelse i dagtilbud, skole, SFO og fritidstilbud, som du kan finde inspiration i.

Hvert år i uge 40 er der valg til Børne- og ungebyrådet. Forud for valget ligger en proces, hvor skolerne har en vigtig opgave med at synliggøre mulighederne, og støtte og motivere de unge stille at stille op inden den 17. september. Nedenfor har vi samlet en række links til Børne og Ungebyrådets hjemmeside, og i pjecen ’Kandidat til Børne- og ungebyrådet’ kan du let orientere dig om vigtige datoer, hvordan man stiller op, senaterne samt Børne- og ungebyrådets arbejde.